KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ATASKAITA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2020 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
korupcijos-prevencijos-plano-įgyvendinimo-ataskaita-2020

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją lopšelyje darželyje – Virginija Sutkienė, auklėtoja. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje – darželyje kreiptis el.p vsutkiene@gmail.com

 

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Virginija Sutkienė
Nariai:  Viktorijas Dumskienė, Loreta Stulpinienė.

 

 

 

NUORODOS:

siauliu rajono savivaldybe

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72