ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2024-2026 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2024-2026 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO IGYVENDINIMO ATASKAITA 2023 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2022 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2021 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2020 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2021-2023 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS 2021-2023 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO NAUJA REDAKCIJA  2021-01-20

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo tel. Nr. (841)42 04 72

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ

Atsakingas asmuo už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą lopšelyje – darželyje – mokytoja Virginija Sutkienė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje – darželyje, kreiptis el. paštu: vsutkiene@gmail.com

 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO VAIZDO PAMOKOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje – darželyje asmenys privalomai tikrinami, kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

 

NUORODOS:

siauliu rajono savivaldybe

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72