KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO IGYVENDINIMO ATASKAITA 2023 M.

ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2022 M.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2021 M.

KORUPCIJOS PROGRAMA 2021-2023 M.

2021-2023 M. KORUPCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠO NAUJA REDAKCIJA  2021-01-20

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

ANTIKORUPCINIO ŠVIETIMO VAIZDO PAMOKOS

 

ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO IR 2020 METŲ
KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO
KORUPCIJO PREVENCIJOS PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA 2020 M.

 

ATSAKINGAS ASMUO UŽ KORUPCIJOS PREVENCIJĄ

Atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją lopšelyje darželyje – mokytoja Virginija Sutkienė. Pastebėjus korupcijos apraiškas lopšelyje – darželyje kreiptis el. p vsutkiene@gmail.com

 

 

ANTIKORUPCIJOS KOMISIJA

Pirmininkė – Virginija Sutkienė
Nariai:  Viktorijas Dumskienė, Loreta Stulpinienė.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalimi, pareigų, kurias siekiantys eiti arba einantys lopšelyje-darželyje asmenys privalomai tikrinami kreipiantis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą, sąrašas:
1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
2. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

 

 

NUORODOS:

siauliu rajono savivaldybe

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos pasitikėjimo telefonas (8 41) 42 04 72