Naudinga ir aktualia informacija dalijasi Šiaulių r. švietimo pagalbos socialinė pedagogė Jolanta Petraitė. Specialistė pataria įvairiais klausimais, konsultuoja, teikia glaustą, išsamią informaciją Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio “Nykštukas” bendruomenei socialinio ugdymo klausimais.

Informacija nuolat pildoma.

REKOMENDACIJOS KAIP KALBĖTIS PO TRAUMINIŲ PATIRČIŲ (PARENGTA REAGUOJANT Į KARO VEIKSMUS UKRAINOJE)

VAIKŲ VEIKLA INTERNETE

RUOŠIAMĖS Į MOKYKLĄ

NAMŲ DARBAI. KAS MOTYVUOJA, O KAS DEMOTYVUOJA

KNYGELĖ “ŠVIESOFORAS” – SAUGUS ELGESYS

APIE JAUSMUS

BŪKIME KARTU

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS. REKOMENDACIJOS

NERIMO BŪSENOS SUSIJUSIOS SU COVID-19

NETINKAMAS VAIKO ELGESYS. KAIP JĮ PAKEISTI

(NE)SUPRASTOS ŽINUTĖS – KAIP REAGUOTI TĖVAMS

SVARBŪS VAIKŲ DRAUSMINIMO ŽINGSNIAI

INTERNETINĖ PLATFORMA TĖVAMS “KĄ VEIKIA VAIKAI?

VIRTUALŪS MOKYMAI TĖVAMS

KĄ KIEKVIENAS VAIKAS TURI ŽINOTI APIE SMURTĄ IR KAIP IŠLIKTI SAUGIAM

REAGAVIMO Į PATYČIAS REKOMENDACIJOS_(VAIKŲ LINIJA)

KAIP IŠGYVENTI PATYČIAS? PATARIMAI SUAUGUSIEMS

KAM VAIKUI REIKALINGOS RIBOS?

SKUNDIMAS AR PAGALBOS PRAŠYMAS?

BENDRADARBIAVIMO SU TĖVAIS GAIRĖS

KAI VAIKAI MUŠASI

KAIP PADĖTI VAIKUI PATIRIANČIAM PATYČIAS