Maitinimo paslaugą reglamentuoja – Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nuo 2018-09-01 galiojanti redakcija Vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

LR SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS DĖL VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 20 DIENŲ PERSPEKTYVINIS VALGIARAŠTIS

VALGIARAŠTIS

PASTABA: Kiekvienos dienos meniu yra viešai skelbiamas kiekvienoje grupėje, todėl tėvai gali susipažinti, kokį maistą gauna jų vaikai. Esant būtinybei, kai kurie patiekalai ar jų sudedamosios dalys gali būti keičiami. Dėl informacijos apie alergijas arba netoleravimą sukeliančias medžiagas, maisto produktus kreiptis į lopšelio-darželio dietistą. Maitinimo organizavimo klausimais teirautis galite nemokamu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos telefono numeriu 8 800 40 403.

Lopšelis-darželis dalyvauja ES remiamoje programoje „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“.

 

Pakeitimai, skiriant nemokamą maitinimą, ugdymo priemones ir socialinę paramą

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS ĮSTATYMO NR. X-686 PAKEITIMO ĮSTATYMAS (2018 m. gruodžio 4 d. Nr. XIII-1690 Vilnius)

KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS IR JOS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ APRŪPINIMO MOKINIO REIKMENIMIS TVARKOS APRAŠAS