ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” NUOSTATAI