LOPŠELIO-DARŽELIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  2019 M. 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  2018 M.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS  2018 M. I; II; III KETV.

 

LOPŠELIO-DARŽELIO 2016 M. VIDUTINIS ATLYGINIMAS IR 2017 M. ATLYGINIMAI KETVIRČIAIS