DARŽELIO EMBLEMA DARŽELIO HIMNAS
Nykštukas mažas myli mažus.
Kuršėnai mūsų – miestas gražus.
Venta lai srovens, o mes nuo mažens
Išmoksime būti laimingi!
Tai „darželis“, bet ne gėlių,
O auklėtojos vietoj mamų.
Vieni per knygas, kiti per lėles
Išmoksime būti laimingi!
Visad lauksim ir jis ateis, –
Nykštukas mūsų sau pavenčiais.
Kartu Lietuvoj – vaikystės dainoj
Išmoksime būti laimingi!
Žodžiai Albinos Budreckienės
Muzika Nerilės Bernotienės