Montesoriukas

1 2 3 5

Kalbos erdvės paskirtis M. Montessori grupėje – įgyti elementarius kalbinio bendravimo įgūdžius. Kalbinis bendravimas suprantamas, kaip bendravimas su savo bendraamžiais, su kitais žmonėmis sakytine ir rašytine kalba. Šis tikslas ir lemia kalbos erdvės turinį montessorinėje grupėje. M. Montessori pedagogikoje išskiriamas imlusis dvasinis laikotarpis kalbai. Imlusis laikotarpis kalbai vaikams prasideda dar negimus, jį žavi ir traukia žmogaus kalbos garsai. Imlusis raidžių pažinimo laikotarpis pasireiškia nuo 3 – jų iki 4 – ių metų amžiaus.

M. Montessori metodo „Spindulėlių“ grupės vaikai dažnai keliauja po raidžių pasaulį. Nuolat stengiamės plėsti vaikų suvokimą kaip įvairiapusiškai galima pažinti raidę (liečiant, piešiant, matant, ieškant panašių daiktų aplinkoje). Šį kartą su raidelėmis susipažinti stengiamės naudojant netradicinius, žaismingus ugdymo(si) būdus bei metodus, kurie suteikia vaikams teigiamų emocijų bei didina ugdymosi motyvaciją, norą pažinti. Veikla, kupina žaismo, atradimų, garantuoja teigiamas mažųjų emocijas, o kai veikla vaikams patinka, ugdymas – veiksmingas. Montessoriukai „virė“ raidžių sriubą. Su pincetais, šaukštu „žvejojo“ nurodytas raides vandens dubenyje ir dėjo į „puodą“, ieškodami konkrečios raidės kontūrų. Užrištomis akimis apčiuopiant stengėsi atrasti savo vardo pirmąją raidelę, dėliojo savo vardo raideles iš sagų, kaladėlių, geometrinių figūrų ir gamtinės medžiagos. Taip praktiškai veikiant netradiciniais būdais, ugdosi ne tik kūrybingumas, bet ir lavėja smulkioji motorika, tobulinama akies – rankos koordinacija, formuojasi raidės siejimo su ją žyminčiu garsu, garsinės analizės įgūdžiai. Vaikai tampa pastabesni garsams, labiau domisi raštu, užrašais, kuriuose ieško jau pažįstamų raidžių, bando skaityti. „Spindulėlių“ grupės vaikai dar kartą įsitikino, jog veikti raidžių pasaulyje yra smagu.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Artėjant gražiausioms metų šventėms, namai pakvimpa imbieriniais sausainiais, langus papuošia ryškiaspalvės lemputės, o ant žaliaskarės šakų įsikuria Kalėdiniai žaisliukai. „Riešutėliai“ nusprendė pasidaryti patys žaisliukus su tėveliais ir įrengė advento kūrybines dirbtuvėles. Ilgi advento vakarai tarsi kviečia visus susirinkti bendrai kūrybinei veiklai, šiltam bendravimui, karštos arbatos puodeliui…

„Riešutėlių“ grupės bendruomenė – vaikučiai, tėveliai, kartu su auklėtojomis Virginija Sutkiene ir Loreta Mickevičiene susirinko į kūrybines dirbtuvėles. Tėveliai atėjo kupini idėjų ir kūrybinių sumanymų, atsinešė ir priemonių jiems įgyvendinti, tad beliko visiems kartu, tiek mažiems, tiek dideliems  kibti į darbą. Visi kartu gamino kalėdinius žaisliukus –  angeliukus eglutei. Vakaras neprailgo, netilo darbinis šurmulys, liejosi kūrybinės emocijos. Netrukus visi jau galėjo pasigrožėti savo kalėdiniais darbeliais ir papuošti jais eglutę.  Visiems kartu skaičiuojant iki trijų sutvisko eglės lemputės, veidelius nutvieskė šypsenos, širdis užliejo džiaugsmas ir švenčių laukimas… Buvimas drauge – geriausia dovana kiekvienam!

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Piešimas viena mėgstamiausių M. Montessori metodo „Spindulėlių“ grupės veiklų. Piešiant formuojasi mūsų vaikučių patys elementariausi mokėjimai ir įgūdžiai. Jie piešia su spalvotais pieštukais, flomasteriais, akvarele, guašu. Šių užsiėmimų metu lavinama  vaizduotė, kūrybiniai gebėjimai, smalsumas, iniciatyva, vaiko smulkioji motorika.

Autoportreto piešimas ant stiklo – tai nauja, mūsų montessoriukų „Spindulėlių“ grupės vaikų, patirtis. Patirtis tiek „dailininkui“, tiek „pozuotojui“. Laikyti stiklą ir susikaupti, kai dailininkas piešia akis, lūpas, nosį – nėra taip paprasta. Ir ne vienam „Dailininkui“ teko duoti pastabų „pozuotojui“, kad nesiblaškytų ir išlaikytų akių kontaktą. Veiklos metu buvo smagu stebėti kaip vaikai renkasi kurį draugą nori nupiešti, kokias spalvas naudoja akių spalvai išgauti…

Meninė veikla yra svarbi montessoriukų gyvenimo dalis. Piešimas, tapyba nėra vien pramoga, tai ir puiki patirties galimybė. Vaikai išreiškia jausmus, pradeda pažinti spalvas, puoselėja savo kūrybiškumą ir didžiuojasi savo pasiekimais. Tad leiskime vaikams eksperimentuoti, tyrinėti, atrasti….

Auklėtoja metodininkė Eugenija Jurkienė

„Tele tiltas“… kas tai?

„Tele tiltas“… kas tai? Ogi, paprasta ir labai įdomi patirtis. Mūsų darželyje M. Montessori metodo grupėse „Tele tiltas“  jau tapo tradicinis. Ir mūsų draugystė su Mažeikių miesto lopšeliu – darželiu „Bitutė“ jau laiko patikrinta.

Sujungus visą aparatūrą (už ką esame dėkingos logopedei Viktorijai ir meno vadovei Odetai) visiems „Tele tilto“ dalyviams buvo smagu vėl susitikti. Lopšelio – darželio „Nykštukas“ direktorė Rima Andrulaitienė perdavė geriausius linkėjimus kolegėms ir pasidžiaugė nuoširdžia draugyste.

„Nykštukiečiai mes maži,

Norim augti dideli.

Stengiamės sveikai maitintis

Ir kas rytą eit mankštintis.“

Šiuo ketureiliu pristatėme lopšelį – darželį „Nykštukas“, kaip sveikatą puoselėjančią įstaigą. Svečius sveikino M. Montessori metodo „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ grupių  vaikučiai ir auklėtojos metodininkės Eugenija Jurkienė ir Virginija Sutkienė.

Mažeikių miesto lopšelio – darželio „Bitutė“ kolegės iš ekrano mus pasveikino žemaitiškai ir visus labai pralinksmino. Dainelės ir pirštukų žaidimai skambėjo viso susitikimo metu.

Mūsų darželio vaikučiai pasidalijo savo sveikuolišku saldainių receptu. Svečiai iš ekrano galėjo stebėti visą saldainių gaminimo procesą.

„Tele tiltas“ – puikus būdas dalintis gerąja patirtimi. Pabandykite…

Auklėtoja metodininkė Eugenija Jurkienė

Šiandien, kai taip sparčiai kinta žinios, gebėjimas mokytis, įgyvendinti idėjas bei jomis dalintis turi tiesioginę įtaką įstaigos pranašumui bei teikia apčiuopiamą praktinę naudą. Lopšelio-darželio pedagogės, dirbančios pagal M. Montessori ugdymo metodą nuolat bendrauja, bendradarbiauja su Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogais. Balandžio 24 d. auklėtojos metodininkės Virginija Sutkienė, Loreta Mickevičienė ir Eugenija Jurkienė dalyvavo konferencijoje „M. Montessori pedagogikos vientisumas darželyje ir šeimoje“. Jos išklausė tarptautinių kursų „Visatos vaikai. Ugdymas pasakojant istorijas. Didžiosios Marijos Montessori istorijos“ medžiagą ir pasidalino patirtimi, kaip bendradarbiauja su tėvais ir kaip juos įtraukia į ugdymo procesą darželyje.

L.Mickevičienė pristatė stendinį pranešimą „Sėkmingo ugdymo garantas dirbant su šeima pagal M.Montesori metodą“ ir teigė, kad siekdamos sėkmingo vaikų ugdymosi garanto, nuolat bendrauja ir bendradarbiauja su šeima, organizuoja metodines valandėles tėveliams. Tėveliams suteikiama galimybė iš arčiau susipažinti su edukacinėmis grupės aplinkomis, kartu su savo vaikučiu padirbėti su montessori priemonėmis. Tokių susitikimų metu vaikas ir suaugęs – tarsi tampa lygiaverčiais partneriais. Tėvų domėjimasis vaikų veikla skatina vaikų motyvaciją labiau įsitraukti į ugdymo(si) procesą. Vaikai tampa veiklesni, smalsesni, ir tai tiesiogiai siejasi su geresniais jų pasiekimais bei teigiamai veikia vaikų savivertę, skatina pasitikėjimą savimi. Tėvai dalyvaudami vaikų ugdyme įgyja žinių apie vaikų gebėjimus.

V. Sutkienė pasidalino patirtimi, kaip įgyvendinant projektą Vieni auga-kiti sensta“, įtraukia šeimas į bendrus grupės renginius. Pedagogė pasidžiaugė, kad projekto tikslas pasiektas, vaikai įgijo daugiau žinių apie šeimos giminystės ryšius, suvokė žmogaus gyvenimo liniją, nuolatinį jos keitimąsi, įgijo bendravimo įgūdžių su skirtingų kartų žmonėmis. Iš senolių pasakojimų sužinojo apie senovę, žmonių darbą, jų pramogas. Visos šiltos akimirkos ir drauge nuveikti darbai suartino tėvelius, vaikus ir darželio pedagogus.

E. Jurkienė pristatė filmuotą medžiagą „Kūrybiniai ieškojimai“ ir pasidalino gerąja darbo patirtimi, kaip sudaryti sąlygas ugdymo procese atskleisti vaikų individualius gebėjimus, kūrybines galias, kaip padėti atsiskleisti pedagogų kūrybiškumui ir saviraiškai.

Susitikimas naudingas ir reikšmingas tuo, kad labiau atskleidė betarpiško kontakto ir partnerystės naudą,  dalijantis įvairiomis idėjomis, patirtimi bei aptariant ateities tendencijas ir perspektyvas.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Pavasarišką balandžio 19-osios dieną, M. Montessori ugdymo „Riešutėlių grupės vaikai išsiruošė į Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos Vaikų literatūros skyrių susipažinti su bibliotekoje esančiomis knygomis bei edukacijomis. Vyresnioji bibliotekininkė Vilma Grudžinskienė pasakojo vaikams kokia gausi įvairovė knygų yra apgyvendinta „knygų namuose”, supažindino su biblioteka, jos taisyklėmis bei funkcijomis. Vaikai susidomėję tiesė rankeles paimti, paliesti įvairių formų knygas, vartė garsines knygutes, knygutes dėliones. Apžiūrėję, pavartę knygeles buvome pakviesti į bibliotekos patalpose esančią kino erdvę. Bibliotekininkė buvo paruošusi kelis mokomuosius videofilmukus. Pasimokėme skaičiuoti bei susipažinome su raidėmis. Juk norint išmokti skaityti, būtina pažinti visą abėcėlę. Kai kurie vaikai bibliotekoje lankosi jau nebe pirmą kartą, nes kartu su tėveliais jau yra net bibliotekos skaitytojai. Bibliotekininkė pakvietė ir kitus vaikus su tėveliais atvykti į biblioteką ir tęsti pažintį su knygomis ir skaitymu. Dėkojame bibliotekos darbuotojai už šiltą, jaukų priėmimą.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Praėjusiais metais trys mūsų darželio grupės („Riešutėlių“, „Spindulėlių“ ir „Ežiukų) vykdė projektą „Meškučio Kubuš gamtos mylėtojų klubas“. Džiaugiamės, kad visi kartu kūrėme gražesnį, linksmesnį, sveikesnį ir švaresnį pasaulį. Organizuodamos įvairias žaidybines veiklas padėjome atskleisti vaikų talentus, įgūdžius, kūrėme spalvotą ir gražią vaikystę…

Praėjusiais metais šis projektas apdovanotas, kaip geriausia aplinkosauginė iniciatyva verslo sektoriuje. O šiandien mus pasiekė PADĖKOS RAŠTAS ir SERTIFIKATAI už dalyvavimą projekte…

Buvo smagu dirbti kartu…

Auklėtoja metodininkė

V. Sutkienė

 

vandens dienaKovo 22 dieną M. Montessori metodo „Riešutėlių“ grupės vaikai susitiko su linksmu vandens lašeliu ir visai diena patys tapo „lašeliais“. Lašelis vaikus supažindino su vandens svarba mūsų organizmui. Priminė‚ kad  augančiam vaikui vanduo reikalingas taip, kaip oras ir maistas. Kad visa mus supanti sistema negalėtų egzistuoti be vandens. Pažiūrėję trumpą filmuką apie vandens lašelio kelionę iš dangaus į žemę, sužinoję, iš kur atsiranda vanduo, bandėme atsakyti į klausimą, kas nutiktų žmogui, gyvajai gamtai, jei vandenėlio nebeliktų? Visi kartu žiūrinėjo Žemės gaublį ir stebėjosi, kiek jame daug mėlynos spalvos – vandens. Vaikai atliko eksperimentus su vandeniu. Ragavo vandens su citrina, kuris suteikė jėgų ir geros nuotaikos visai likusiai dienai.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

zemes_dienaUž ką esame dėkingi žemei? Į tokį klausimą bandė atsakyti M. Montessori metodo „Spindulėlių“ grupės vaikai. „Už gėles“, „už jūrą“, „už brolį“ ir t.t., – štai kokius atsakymus išgirdome. Elija, pasipuošusi žemės rūbais ir karūna, su vaikais gaublyje surado mūsų gimtąją Lietuvą. Ji kvietė vaikus nepamirši užsukti bėgantį čiaupo vandenį, nešiukšlinti ir rūšiuoti atliekas. Stengtis išsaugoti tai, kas svarbiausia: švarų orą, vandenį, dirvožemį, gamtą. Gražiai pačių vaikų išpuoštuose vazonėliuose pasodinome gėlės, jas laistėme ir prisižadėjome atsakingai rūpintis. Žemės išsaugojimu rūpintis privalome visi – kiekvieną dieną. Nepamirškime to niekada.

Auklėtoja metodininkė Eugenija Jurkienė

FB_IMG_1518603069624 Montessori “Spindulėlių” ir “Riešutėlių” grupių auklėtiniai kartu su auklėtojomis, Loreta Mickevičiene, Eugenija Jurkiene ir Virginija Sutkiene, kartu kūrė ir įteikė dovaną Lietuvai, minint jos šimtąjį nepriklausomybės gimtadienį!

1 2 3 5