2021 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ŠIAULIŲ RR. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS
VYKDYMO ATASKAITA, 2021 M. KOVO 31 D.

 

2020 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2020 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. KOVO 31 D.