2024 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2024 M. I ketv.

 

2023 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. IV ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023M. III ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. II ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2023 M. I ketv.

 

2022 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NYKŠTUKAS BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. IV ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. III ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. II ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2022 M. I ketv.

 

2021 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2021 M. IV ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2021 M. III ketv.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2021 M. BIRŽELIO 30 D.

ŠIAULIŲ RR. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2021 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2021 M. KOVO 31 D.

 

2020 metai

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020 METŲ IV KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020 METŲ III KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020 METŲ II KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. GRUODŽIO 31 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. RUGSĖJO 30 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA, 2020 M. KOVO 31 D.