GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau parėmė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Nykštukas“ ir būtų malonu, jei ir toliau susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Tai paramos teikimo būdas, nereikalaujantis papildomų materialinių išlaidų. Nusprendę skirti iki 2 procentų gyventojų pajamų mokesčio dalį lopšeliui-darželiui iki š.m. gegužės 1 dienos, užpildykite bei pateikite FR0512 formos (02 versija) prašymą.

2% GPM paramos skyrimui reikalingą FR0512 formą (02 versija) galite gauti:

· grupėje, kurią lanko Jūsų vaikas;

· pildant elektroniniu būdu, jums reikės apsilankyti ir prisiregistruoti EDS (Elektroninės deklaravimo sistemos puslapyje).

Pildydami FR0512 formą (02 versiją) didžiosiomis raidėmis, įrašykite:

1 laukelyje  savo asmens kodą,

2 laukelyje  telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje  VARDĄ,

3P laukelyje  PAVARDĘ,

4 laukelyje  ADRESĄ,

5 laukelyje – 2014

6S laukelį pažymėti ženklu „X“,

E1 laukelyje – skaičių 2 (paramos gavėjas),

E2 laukelyje – 190083865 (lopšelio-darželio „Nykštukas“ identifikacinis numeris (kodas)),

E4 laukelyje  prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (2,00 procentus arba tą dalį, kurią norite skirti),

E5 laukelyje  mokesčio dalį galima skirti iki norimų metų.

Nepamirškite pasirašyti eilutėje (Asmuo pateikęs prašymą)

Prašymas Valstybinei mokesčių inspekcijai gali būti pateiktas tokiais būdais:
        1. Įteiktas tiesiogiai.
        2. Atsiųstas paštu adresu:
            Deklaracijų tvarkymo skyriui,
            Neravų g. 8,
            LT-66401, Druskininkai

3. Elektroniniu būdu. Internetinės bankininkystės vartotojai (įėję į internetinį banką ir pasirinkite elektroninį deklaravimą) arba sudarę sutartis gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijos skyriuose gali prisijungti prie Elektroninės deklaravimo sistemos ir prašymą FR0512 forma (02 versija) pateikti internetu.

Dėkojame už Jūsų paramą ir gerumą!

2013 m. į lopšelio-darželio paramos fondą surinkta 5942,69 Lt.