GERBIAMI TĖVELIAI, SENELIAI, DARBUOTOJAI IR VISI KITI LOPŠELIO-DARŽELIO BIČIULIAI

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie jau parėmė Šiaulių r. Kuršėnų lopšelį-darželį „Nykštukas“ ir būtų malonu, jei ir toliau susidomėtumėte savo mokesčių skirstymo galimybėmis ir suprastumėte jų tikslingumą. Skirdami labdarą ir paramą, Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio tobulinimo, savo vaikų ugdymo(si) sąlygų gerinimo.

Už 2019 m. į įstaigos 1,2 proc. paramos sąskaitą pervesta 2 606,27 Eur.

Išleista 4 902,31 Eur. (turėjome nepanaudotų paramos lėšų iš anksčiau).

Jūsų dėka Lopšelyje-darželyje patobulintos ir modernizuotos ugdymo(si) aplinkos. Pirkiniai apsvarstyti ir įsigyti su Lopšelio-darželio tarybos pritarimu.

Įsigijome:

  1. Lauko įrengimas „Žirafa“ 1 349,31 Eur;
  2. Išmanioji lenta „Atradimų-tyrinėjimų“ erdvei 2 999 Eur;
  3. Baldai „Atradimų-tyrinėjimų“ erdvei (staliukai, kėdutės, lentyna priemonėms sudėti). 554 Eur.

Kviečiame  iki 2021 m. balandžio 30 d. skirti 1,2 proc. pajamų mokesčio už 2020 metus.

Tai galite padaryti asmeniškai užpildę specialios formos FR0512 (4 versija) prašymą ir pateikę jį:

  • elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (toliau – EDS);
  • užpildytą popierinę formą galima pateikti tiesiogiai bet kurioje VMI;
  • užpildytą popierinę formą galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Jums reikės šių duomenų:

lopšelio-darželio adresas – Vydūno g. 9, Kuršėnai, Šiaulių r.

įstaigos identifikacinis numeris (kodas) – 190083865

Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisyklės pateiktos VMI arba interneto adresais:

https://deklaravimas.vmi.lt/

FR0512 forma (4 versija) 1 lapas

FR0512 (4 versija) užpildymo instrukcija

DEKLARAVIMAS.VMI.LT

Elektroninio deklaravimo sistema – EDS