TĖVELIŲ DĖMESIUI!
KEIČIASI MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D. SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIOUGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO: T_125 2022-04-26

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. RUGSĖJO 8 D.
SPRENDIMO NR. T-301 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO / PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMAS: T_368 20-12-22 PAKEITIMAS

Nuo 2020 m. rugsėjo 8 d. įsigaliojo Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 8 d. sprendimu Nr. T-301. PRAŠOME SUSIPAŽINTI.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

 

Už vaikučių mitybą reikia sumokėti pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Sumokėti galima Lietuvos pašto skyriuose arba internetu.

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pasikeitė mokėjimo rekvizitai

Mokėjimo rekvizitai

Lėšų gavėjas Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“
Gavėjo bankas LUMINOR Bank AS
Banko sąskaita LT30 4010 0510 0507 3247

Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių tą pačią dieną iki 8.30 val. informuoti įstaigą telefonu 8 (41) 581 659. Vaikui, nelankius dėl ligos 3 darbo dienas arba 5 kalendorines, būtina pateikti gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę. Išsamesnė informacija teikiama telefonais 8 (41) 581 659.