TĖVELIŲ DĖMESIUI!
KEIČIASI MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ TVARKOS APRAŠAS

 

Nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas, patvirtintas Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 30 d. sprendimu Nr. T-190. PRAŠOME SUSIPAŽINTI.

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo

Mokesčio už vaikų išlaikymą Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupėse tvarkos aprašas

 

Už vaikučių mitybą reikia sumokėti pagal pateiktą kvitą iki einamojo mėnesio 15 d. Sumokėti galima Lietuvos pašto skyriuose arba internetu.

 

Mokėjimo rekvizitai

Lėšų gavėjas: Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ Gavėjo bankas: Swedbank ABBanko sąskaita: LT47 7300 0101 2528 9648

Vaikų lankomumas registruojamas auklėtojų dienynuose ir vaikų lankomumo apskaitos žiniaraščiuose. Vaikui susirgus ar neatvykus dėl kitų priežasčių tą pačią dieną iki 8.30 val. informuoti įstaigą telefonu 8 (41) 581 659. Vaikui, nelankius dėl ligos 3 darbo dienas arba 5 kalendorines, būtina pateikti gydytojo pažymą apie vaiko sveikatos būklę. Išsamesnė informacija teikiama telefonais 8 (41) 581 659.