LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

* priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20

* sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

* kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

*  kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

* švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

* kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

* nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.