Prašymo dėl vaiko (-ų) priėmimo į grupes užregistravimas:

  1. Vienas iš tėvų (globėjų) informacinėje sistemoje, esančioje Savivaldybės interneto tinklapyje (www.siauliuraj.lt), užpildo elektroninį prašymą dėl vaiko priėmimo.
  2. Tuo atveju, jeigu tėvai (globėjai) neturi interneto prieigos, jie gali elektroninį prašymą užregistruoti pageidaujamame lankyti lopšelyje-darželyje.
  3. Informacinėje sistemoje elektroniniai prašymai registruojami nuolat.
  4. Prašymai, kuriuose pateikta netiksli informacija arba nurodyti ne visi duomenys, neregistruojami.
  5. Įregistravus elektroninį prašymą, informacinė sistema automatiškai praneša apie sėkmingą duomenų užregistravimą ir vaikui suteikiamas unikalus kodas bei eilės numeris.
  6. Informacinėje sistemoje tėvams (globėjams) suteikiama teisė pagal unikalų vaiko kodą pasitikrinti vietą pageidaujančiųjų lankyti lopšelį-darželį eilėje ir sudaroma galimybė formuluoti paklausimus apie vaikų priėmimą į grupes.

 

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)  

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo nr. T-143 „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas (2018 m. liepos 3 d. Nr. T-196)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T-147 „Dėl Šiaulių rajono savivaldybės švietimo įstaigų aptarnavimo teritorijų nustatymo“ pakeitimo išrašas (2019 m. liepos 2 d. Nr. T-242 nauja redakcija)