Gerbiami tėveliai,

Vaikų registracija į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdoma naudojant
šią nuorodą:

https://www.registruok.lt/index.php?691297433

VAIKŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ R. SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO/PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-02)

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į Šiaulių rajono savivaldybės ikimokyklinio / priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Šis sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d.)