Lopšelį-darželį „Nykštukas“ lanko 186 ugdytiniai. Veikia 10 grupių (2 lopšelio, 2 priešmokyklinio ugdymo ir 6 ikimokyklinio ugdymo grupės (iš jų 2, kuriose taikomi M. Montessori metodo pagrindai ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“).

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba 47 darbuotojai: iš jų 3 administracijos, 22 aptarnaujančio personalo darbuotojai ir 22 pedagogai.

 

Mokytojų kvalifikacija:

Mokytojai metodininkai – 4;

Vyr. mokytojai – 10;

Mokytojai – 8.

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS