Lopšelį-darželį „Nykštukas“ lanko 185 ugdytiniai. Veikia 10 grupių (3 lopšelio, 4 darželio, 2 mišraus amžiaus grupės, kuriose taikomi M. Montessori metodo pagrindai ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė).

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba 44 darbuotojai: iš jų 21 aptarnaujančio personalo darbuotojų ir 23 pedagogai.

 

Mokytojų kvalifikacija:

Mokytojai metodininkai – 4;

Vyr. mokytojai – 8;

Mokytojai – 11.