Lopšelį-darželį „Nykštukas“ lanko 170 ugdytinių. Veikia 9 grupės (2 lopšelio, 4 darželio, 2 mišraus amžiaus grupės, kurioje taikomi M.Montessori metodo pagrindai ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė).

Lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ dirba 43 darbuotojai: iš jų 22 aptarnaujančio personalo darbuotojų ir 21 mokytojas.

 

Mokytojų kvalifikacija:

Mokytojai metodininkai – 5;

Vyr. mokytojai – 8;

Mokytojai – 7.