Laisvos vietos:

1 laisva vieta M. Montessori ugdymo grupėje (3–6 m.);

1 laisva vieta ankstyvojo amžiaus ugdymo grupėje (2–3 m.).