Laisvos vietos:

1 laisva vieta M. Montessori ugdymo grupėje (3-6 m.);

1 laisva vieta ankstyvojo amžiaus ugdymo grupjė (2-3 m.).