ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2016 M, ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2015 METŲ ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIAI