ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA 2019 M.

 

2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

2019 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

2018 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ 2018 BIUDŽETINIAIS METAIS ATLIKTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ REGISTRACIJOS ŽURNALAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2017 METŲ NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

 

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS” NUMATOMI IR ATLIEKAMI VIEŠIEJI PIRKIMAI 2017 M. (lentelė atnaujinta 2017-12-28)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2018 M. ATASKAITA (Atn-3tipinė forma)

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2017 M. ATASKAITA

 

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ 2016 M. ATASKAITA (At-6 tipinė forma)

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS