ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 2024 M.

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIONYKŠTUKAS“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA 2023 M. 

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS 2023 M.

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

2021 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“ VIEŠOJO PIRKIMO SUTARČIŲ IR VIDAUS SANDORIŲ ATASKAITA 2019 M.

 

2020 METAIS NUMATOMŲ PIRKTI ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO NYKŠTUKAS“ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS VIEŠOJO PIRKIMO KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS