DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE „NYKŠTUKAS“ UGDYTINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS APRAŠAS

VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO DIENŲ IR LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ DARBO TAISYKLĖS