Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

 

Šiuo metu lopšelio-darželio pedagogai dirba vadovaudamiesi programomis:

 

Integruojamos šios programos:

 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • Socialinė kompetencija;
 • Sveikatos saugojimo kompetencija;
 • Pažinimo kompetencija; 
 • Komunikavimo kompetencija; 
 • Meninė kompetencija.

 

Paslauga:

 • Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimas pagal individualias ir grupines logopedės Marijos Gėdrimienės sudarytas programas.

 

Su vaikais dirba:

 • Logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė;
 • Neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė;
 • Meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.

Papildomas ugdymas

 • Šiuolaikinių šokių grupė „Pabiručiai” – vadovė Ingrida Levitaitė;
 • Dailės studija – mokytoja Ala Akučkienė;
 • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė;
 • Anglų kalbos užsiėmimai – Lina Dovtartienė.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla 

pazymejimas

Tarptautinė prevencinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių programa “Kimochi”