Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

 

Šiuo metu lopšelio-darželio mokytojai dirba vadovaudamiesi programomis:

 

Integruojamos šios programos:

 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • Socialinė kompetencija;
 • Sveikatos saugojimo kompetencija;
 • Pažinimo kompetencija; 
 • Komunikavimo kompetencija; 
 • Meninė kompetencija.

 

Paslauga:

 • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sunkumų įveikimas pagal individualias ir grupines vyr. logopedės Marijos Gėdrimienės ir vyr. logopedės Viktorijos Dumskienės sudarytas programas.

 

Su vaikais dirba:

 • Vyr. logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė;
 • Neformaliojo švietimo mokytoja Juventa Katkutė;
 • Vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.

Papildomas ugdymas

 • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė;
 • Ankstyvoji robotika – Daiva Samuilienė;
 • Krepšinio būrelis ir “Futboliukas” – Juventa Katkutė.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla 

pazymejimas

Tarptautinė prevencinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai”

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių programa “Kimochi”

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMBLYS.LT programa “Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas”