Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

 

Šiuo metu lopšelio-darželio mokytojai dirba vadovaudamiesi programomis:

 

Integruojamos šios programos:

 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

  • Socialinė kompetencija;
  • Sveikatos saugojimo kompetencija;
  • Pažinimo kompetencija; 
  • Komunikavimo kompetencija; 
  • Meninė kompetencija.

 

Paslauga:

  • Vaikų kalbos ir kalbėjimo sunkumų įveikimas pagal individualias ir grupines vyr. logopedės Marijos Gėdrimienės ir vyr. logopedės Viktorijos Dumskienės sudarytas programas.

 

Su vaikais dirba:

  • Vyr. logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė;
  • Vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.

Papildomas ugdymas

  • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė;
  • Ankstyvoji robotika – Daiva Samuilienė.

 

Sveikatą stiprinanti mokykla 

pazymejimas

Tarptautinė prevencinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinių-emocinių įgūdžių programa „Kimochi“

 

 

 

 

 

 

 

 

DRAMBLYS.LT programa Emocinio intelekto ir socialinių emocinių kompetencijų ugdymas