VIZIJA

Atvira, atsakinga ir saugi įstaiga, kurioje gera ugdytis, kurti ir dirbti kartu.

MISIJA

Puoselėti vaiko unikalumą sveikatą, santykius su šeima. Tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi poreikius, taikant šiuolaikines ugdymo strategijas, sudarant lygias galimybes visiems ugdymo(si) proceso dalyviams.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Drauge su šeima – artyn vaiko.