VIZIJA

Atsakinga bendruomenė – laimingi vaikai.

 

MISIJA

Ugdyti sėkmę patiriančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkinant jų ugdymo(si) poreikius ir dalijantis atsakomybe.

 

FILOSOFIJA 

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“. (O. Vaildas). Aukime kartu atsakingi!

 

VERTYBĖS

Atsakomybė – lyderystė siekiant pokyčių ir aukščiausių veiklos standartų taikymas.

Bendruomeniškumas – bendrų socialinių interesų tenkinimas realizuojant savo potencialą.

Tolerancija – skirtybių supratimas ir pripažinimas.

Sveikata – fizinės ir emocinės savijautos darna, leidžianti kurti ir pozityviai keisti pasaulį.

 

 

LOPŠELIO-DARŽELIO VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS

Lopšelio-darželio veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

Lopšelio-darželio veiklos rūšys:

pagrindinė veiklos rūšis – ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

Kitos švietimo veiklos rūšys:

* priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20

* sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

* kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

*  kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

* švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;

Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

* kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

* nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20.