VIZIJA

Atsakinga bendruomenė – laimingi vaikai.

 

MISIJA

Ugdyti sėkmę patiriančius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, tenkinant jų ugdymo(si) poreikius ir dalijantis atsakomybe.

 

FILOSOFIJA 

„Patikimiausias būdas gerai išauginti vaikus – tai padaryti juos laimingus“. (O. Vaildas). Aukime kartu atsakingi!

 

VERTYBĖS

Atsakomybė – lyderystė siekiant pokyčių ir aukščiausių veiklos standartų taikymas.

Bendruomeniškumas – bendrų socialinių interesų tenkinimas realizuojant savo potencialą.

Tolerancija – skirtybių supratimas ir pripažinimas.

Sveikata – fizinės ir emocinės savijautos darna, leidžianti kurti ir pozityviai keisti pasaulį.