VIZIJA

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“ – tai įstaiga, teikianti kokybiškas ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tobulinanti sąlygas, garantuojančias vaikų ugdymo ir ugdymosi kokybę, vedanti vaikus meno keliu, atvira įstaigos ugdytinių tėvams ir Kuršėnų visuomenei.

MISIJA

Glaudžiai bendradarbiaujant su šeima tenkinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinius, emocinius, socialinius ir saviraiškos poreikius, sudaryti palankias sąlygas vaikams įgyti meninę ir kitas, sėkmingam ugdymuisi mokykloje reikalingas kompetencijas bei skatinti individualius vaikų saviraiškos gebėjimus.

FILOSOFIJA IR VERTYBĖS

Vaikystę vertinti kaip nepakartojamą žmogaus gyvenimo etapą. Vaikas – asmenybė su individualiais gebėjimais ir interesais. Į kiekvieną vaiką žiūrėti kaip į unikalią pasaulio būtybę, gerbti jį, suprasti ir mylėti tokį, koks jis yra.

Esminės vertybės:

  • Kūrybiškumas.
  • Atsakingumas.
  • Pilietiškumas.
  • Humaniškumas.