ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė
Ugdymo forma – dieninė
Ugdymo kalba – lietuvių
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190083865.
Adresas: Vydūno g. 9, Kuršėnai, LT-81155 Šiaulių r. sav.
Tel. / faks. (8 41) 58 16 59;
Mob. 8 620 91 182

Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina. (M. Frišas)

 

1978 m. balandžio 10 d. įsteigtas lopšelis-darželis.

Lopšeliui-darželiui pradėjus veikti dirbo 72 darbuotojai, lankė 298 vaikai, veikė 12 grupių (4 lopšelio, 8 darželio).

1986 m.

Lopšeliui-darželiui suteiktas „Nykštuko” vardas.

1990 m.

Lopšelyje-darželyje vaikų ugdyme pradėtas taikyti netradicinis M. Montessori metodas.

1992 m.

Veikia 8 grupės (1 lopšelio, 7 darželio mišrios) pagal ugdymo pakraipas.

2000 m.

Įsijungė į tarptautinį Egmonto projektą.

2001 m.

Įsijungė į Respublikinį Pedagogų profesinės raidos centro organizuotą 3 metus trunkantį projektą „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo kaitos procesų skatinimas ir ugdymo kokybės pokyčių vertinimas”. Vykdė įgytų žinių ir gebėjimų sklaidą rajono ir respublikos mastu.

2003 m.

Grupės išgrynintos – vieno amžiaus. Veikia 1 lopšelio, 3 priešmokyklinio ugdymo (2; 4 modeliai) ir 4 ikimokyklinės grupės.

Lopšelis-darželis įsijungė į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Dalyvavo Respublikinės Pedagogų profesinės raidos centro organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Nuo pokyčio link sisteminės kaitos darželyje ir pradinėje mokykloje”

2005 m.

Lopšelio-darželio komanda dalyvavo Respublikiniame Pedagogų profesinės raidos centro projekte „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas”. Komandos konsultantas vykdė sklaidą respublikos ir rajono mastu.

2007 m.

Lopšelis-darželis pradėjo dirbti pagal susikurtą autorinę programą  „Mažais žingsneliais link didelio kelio”.

2008 m.

Įsijungėme į Viešosios įstaigos „Vaiko labui” tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai”.

2009 m.

Dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, atnaujinta tęstinė „Saugaus ir sveiko gyvenimo būdo ugdymo programa” Sveikatos šaltinėlis” 2009–2013 m.m.”

2011–2012 m./m.

Lopšelį-darželį lanko 125 ugdytiniai, veikia 8 grupės (1 lopšelio, 5 darželio, 2 priešmokyklinio ugdymo, dirbančios pagal 2 ir 4 modelių aprašus)

Įsijungėme į Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su partneriais ir Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamą Tarptautinį vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“.

2012–2013 m./m.

Įsijungėme į Vaikų ir Jaunimo olimpinį judėjimą.

2013-2014 m. m.

Pradėjo veikti dvi ankstyvojo amžiaus grupės.

Pradėjo veikti dailės studija.

Įstaiga įsijungė į respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veiklą.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto menų darželiu ETIUDAS.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kelmės miesto lopšeliu-darželiu ,,Kūlverstukas“.

2014-2015 m. m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:

  • Kuršėnų meno mokykla
  • Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla
  • Kuršėnų kūrybos namais
  • Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka
  • Kuršėnų ,,Gintarinės“ vaistinės filialu

2016 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno r. Giraitės darželiu. Žemaitijos Montessori bendrijos, Klaipėdos Marijos Montessori mokyklos-darželio, Kretingos rajono lopšelio-darželio ,,Eglutė“, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Bitutė“, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Berželis“, Mažeikių lopšelio-darželio ,,Saulutė“ ir Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas”.

2017 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu-darželiu ir Socialinės integracijos centru.

2017 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru, Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru, Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla,   Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu-darželiu ir Socialinės integracijos centru.

2018 m. pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių miesto lopšeliu-darželiu “Drugelis”.

2019 m. pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Rokiškio miesto lopšeliu-darželiu “Nykštukas” ir Varputėnų senelių globos namais.