ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „NYKŠTUKAS“

Teisinė forma – biudžetinė įstaiga
Steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė
Ugdymo forma – dieninė
Ugdymo kalba – lietuvių
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190083865.
Adresas: Vydūno g. 9, Kuršėnai, LT-81155 Šiaulių r. sav.
Tel. / faks. (8 41) 58 16 59;
Mob. 8 620 91 182

Laikas mūsų nekeičia, tik tobulina. (M. Frišas)

 

1978 m. balandžio 10 d. įsteigtas lopšelis-darželis.

Lopšeliui-darželiui pradėjus veikti dirbo 72 darbuotojai, lankė 298 vaikai, veikė 12 grupių (4 lopšelio, 8 darželio).

1986 m.

Lopšeliui-darželiui suteiktas „Nykštuko“ vardas.

1990 m.

Lopšelyje-darželyje vaikų ugdyme pradėtas taikyti netradicinis M. Montessori metodas.

1992 m.

Veikia 8 grupės (1 lopšelio, 7 darželio mišrios) pagal ugdymo pakraipas.

2000 m.

Įsijungė į tarptautinį Egmonto projektą.

2001 m.

Įsijungė į Respublikinį Pedagogų profesinės raidos centro organizuotą 3 metus trunkantį projektą „Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo kaitos procesų skatinimas ir ugdymo kokybės pokyčių vertinimas“. Vykdė įgytų žinių ir gebėjimų sklaidą rajono ir respublikos mastu.

2003 m.

Grupės išgrynintos – vieno amžiaus. Veikia 1 lopšelio, 3 priešmokyklinio ugdymo (2; 4 modeliai) ir 4 ikimokyklinės grupės.

Lopšelis-darželis įsijungė į Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Dalyvavo Respublikinės Pedagogų profesinės raidos centro organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje „Nuo pokyčio link sisteminės kaitos darželyje ir pradinėje mokykloje“

2005 m.

Lopšelio-darželio komanda dalyvavo Respublikiniame Pedagogų profesinės raidos centro projekte „Ikimokyklinio ugdymo programų modeliavimas“. Komandos konsultantas vykdė sklaidą respublikos ir rajono mastu.

2007 m.

Lopšelis-darželis pradėjo dirbti pagal susikurtą autorinę programą  „Mažais žingsneliais link didelio kelio“.

2008 m.

Įsijungėme į Viešosios įstaigos „Vaiko labui” tarptautinę vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“.

2009 m.

Dalyvaujant Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, atnaujinta tęstinė „Saugaus ir sveiko gyvenimo būdo ugdymo programa“, Sveikatos šaltinėlis“ 2009–2013 m.m.”

2011–2012 m./m.

Įsijungėme į Švietimo ir mokslo bei Sveikatos apsaugos ministerijos kartu su partneriais ir Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamą Tarptautinį vaikų, mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursą „Sveikuolių sveikuoliai“.

2012–2013 m./m.

Įsijungėme į Vaikų ir Jaunimo olimpinį judėjimą.

2013-2014 m. m.

Pradėjo veikti dvi ankstyvojo amžiaus grupės.

Pradėjo veikti dailės studija.

Įstaiga įsijungė į respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ veiklą.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kauno miesto menų darželiu ETIUDAS.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Kelmės miesto lopšeliu-darželiu ,,Kūlverstukas“.

2014-2015 m. m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:

 • Kuršėnų meno mokykla;
 • Kuršėnų Stasio Anglickio mokykla;
 • Kuršėnų kūrybos namais;
 • Kuršėnų Vytauto Vitkausko biblioteka;
 • Kuršėnų ,,Gintarinės“ vaistinės filialu;

2016 m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:

 • Kauno r. Giraitės darželiu;
 • Žemaitijos Montessori bendrija;
 • Klaipėdos Marijos Montessori mokykla-darželiu;
 • Kretingos rajono lopšeliu-darželiu ,,Eglutė“;
 • Mažeikių lopšeliu-darželiu ,,Bitutė“;
 • Mažeikių lopšeliu-darželiu ,,Berželis“;
 • Mažeikių lopšeliu-darželiu ,,Saulutė“.

2017 m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu-darželiu ir Socialinės integracijos centru.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su:

 • Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru;
 • Šiaulių lengvosios atletikos ir sveikatingumo centru;
 • Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla;
 • Šiaulių r. Meškuičių lopšeliu-darželiu;
 • Socialinės integracijos centru.

2018 m.

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių miesto lopšeliu-darželiu „Drugelis“.

2019 m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su Rokiškio miesto lopšeliu-darželiu „Nykštukas“ ir Varputėnų senelių globos namais.

Įstaigoje pradėta įgyvendinti socialinių-emocinių įgūdžių ugdymo programa „Kimochi“.

2020 m.

Įstaigą lanko 185 ugdytiniai. Veikia 10 grupių (3 lopšelio, 4 darželio, 2 mišraus amžiaus grupės, kuriose taikomi M. Montessori metodo pagrindai ir „Bendroji priešmokyklinio ugdymo programa“, 1 priešmokyklinio ugdymo grupė).

Pasirašyta sutartis dėl Erasmus+ KA2  projekto „Clever Consumption“ vykdymo ir įgyvendinimo.

Įkurta „Tyrinėjimų-atradimų erdvė“ STEAM kompetencijų plėtotei.

Įvykdyta 11 eTwinning projektų.

Įstaigoje pradėtas įgyvendinti tarptautinis, tęstinis, ilgalaikis, prevencinis projektas „Vaiko kelias į gražią kalbą. Laimingas vaikas“.

Atnaujinta lopšelio-darželio autorinė ugdymo programa  „Mažais žingsneliais link didelio kelio“.

2021 m.

Išrinktas naujas Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ logotipas.

Atnaujinta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos biuru.

2022 m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartis su:

 • Plungės lopšeliu-darželiu „Rūtelė“;
 • Šiaulių r. Kuršėnų lopšeliu-darželiu „Eglutė“;
 • Šiaulių r. savivaldybės kultūros centru;
 • Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriumi „Kregždutė“.

Pradėta vykdyti įstaigos renovacija.

2023 m.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartis su:

 • Šiaulių r. savivaldybės kultūros centru;
 • Alytaus lopšeliu-darželiu „Volungėlė“;
 • Šiaulių r. Kuršėnų sporto mokykla;
 • Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla-daugiafunkciniu centru.

Įstaigos pedagogai dalyvauja tarptautinėse komandiruotėse pagal programą ERASMUS+.