VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO DIENŲ IR LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠAS