Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui

Tel. (8 41) 58 16 59, mob. 8 620 91 182

 

Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Tel. (8 41) 58 16 59

 

Lopšelio-darželio sekretorius

Tel. (8 41) 58 16 59, mob. 8 656 02 759