KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “NYKŠTUKAS” 2021 M. VEIKLOS PLANAS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS“ 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ 2020 METŲ VEIKLOS PLANAS

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ STRATEGINIS PLANAS 2020–2022 M.M

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ STRATEGINIS PLANAS 2017–2019 M.M

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VEIKLOS PLANAS 2019 M.

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS ,,NYKŠTUKAS“ 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VEIKLOS PLANAS 2018 M.

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ STRATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS 2011–2013 M. M.

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI