KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ STRATEGINIS PLANAS 2017–2019 M.M

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ VEIKLOS PLANAS 2018 M.

 

KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ STRATEGINIS ŠVIETIMO PLANAS 2011–2013 M. M.

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „NYKŠTUKAS“ ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI