Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

 

Šiuo metu lopšelio-darželio pedagogai dirba vadovaudamiesi programomis:

 • lopšelio-darželio pedagogai – autorine programa „Mažais žingsneliais link didelio kelio“;
 • „M. Montessori metodo pagrindais”;
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogai – „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa“.

 

Integruojamos šios programos:

 • lopšelio-darželio „Nykštukas“ pedagogų parengta sveikos ir saugios gyvensenos ugdymo programa „Sveikatos šaltinėlis” 2014–2018 m.m. parsisiųsti Word formatu;
 • „Alkoholio, tabako ir kitus psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos”; 
 • etninis ugdymas pagal gaires „Po tėviškės dangum”;
 • „Universaliosios sveikatos ugdymo bei rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programos”;
 • tarptautinė vaikų socialinių įgūdžių ugdymo programa „Zipio draugai“.
 • „M. Montessori metodo pagrindai”
 • lopšelio-darželio pedagogai – autorine programa „Mažais žingsneliais link didelio kelio" parsisiųsti Word formatu.

 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinė kompetencija;
 • sveikatos saugojimo kompetencija;
 • pažinimo kompetencija; 
 • komunikavimo kompetencija; 
 • meninė kompetencija.

 

Paslauga:

 • Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimas pagal individualias ir grupines logopedės Marijos Gėdrimienės sudarytas programas.

 

Su vaikais dirba:

 • Logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė
 • Neformaliojo ugdymo mokytoja Inga Spudienė


Papildomas ugdymas

 • Šiuolaikinių šokių grupė „Pabiručiai” – vadovė Ingrida Levitaitė
 • Dailės studija – mokytoja Ala Akučkienė
 • Vokalo studija – vadovė Nerilė Bernotienė
 • Anglų kalbos užsiėmimai – Lina Dovtartienė

sveika_mokykla_pazymejimas