Vykdomos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programos.

 

Šiuo metu lopšelio-darželio pedagogai dirba vadovaudamiesi programomis:

 • lopšelio-darželio pedagogai – autorine programa „Mažais žingsneliais link didelio kelio“;
 • „M. Montessori metodo pagrindais”;
 • priešmokyklinio ugdymo pedagogai – „Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa“.

 

Integruojamos šios programos:

 

Vaikų ugdymas vykdomas plėtojant šias kompetencijas:

 • socialinė kompetencija;
 • sveikatos saugojimo kompetencija;
 • pažinimo kompetencija; 
 • komunikavimo kompetencija; 
 • meninė kompetencija.

 

Paslauga:

 • Vaikų kalbos ir komunikacijos sutrikimų šalinimas pagal individualias ir grupines logopedės Marijos Gėdrimienės sudarytas programas.

 

Su vaikais dirba:

 • Logopedės Marija Gėdrimienė ir Viktorija Dumskienė
 • Neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė

Papildomas ugdymas

 • Šiuolaikinių šokių grupė „Pabiručiai” – vadovė Ingrida Levitaitė
 • Dailės studija – mokytoja Ala Akučkienė
 • Vokalo studija – vadovė Odeta Stučinskienė
 • Anglų kalbos užsiėmimai – Lina Dovtartienė

 

pazymejimas