admin

…Vaikas turi
šimtą pasaulių atrasti,
šimtą pasaulių išrasti,
šimtą pasaulių įsivaizduoti.
 
Loris Malaguzzi
Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas
 

Tyrinėjimai padeda vaikams įgyti individualios patirties bei išreikšti save įvairiais būdais.

Todėl sausio 12-16 d.“Ežiukų” grupės vaikučiai patapo tyrinėtojais. Atlikome įvairiausius bandymus su vandeniu, Skęsta- neskęsta”,plukdėme laivelius, matavome vandens tūrį, išbandėme baliono, kiaušinio galimybes. Tyrinėjome pagautą vorą- skaičiavome kojas, ieškojome akių. Įvairaus dydžio lupos padėjo geriau pažinti mūsų kūną,pamatyti viską iš arčiau.

Pačių pasigaminti žiūronai pagelbėjo pastebėti daug nematytų dalykų.

Tyrinėdamas aplinkinį pasaulį ir save, vaikas kaip koks „mažasis mokslininkas" įgyja daugiau informacijos bei įgūdžių, kurie ateityje gali praversti mokantis sudėtingesnių dalykų, reikalingų darbe.

Vyr. auklėtoja Daiva Andrikaitytė

Pačius mažuosius lopšelio-darželio „Burbuliukų” grupės vaikučius gruodžio 11 d. aplankė „Ežiukų” grupės ugdytiniai. Vaikučiai pasidžiaugė gražiais žaisliukais papuošta eglute, kartu padainavo, pažaidė, pašoko. Padovanojo savo mažiesiems draugams nupieštus kalėdinius piešinukus. Daug džiaugsmo vaikučiams suteikė Kalėdų senelio dovanotas saldainių maišelis. Auklėtoja saldainius draugiškai padalino. Visi vaikučiai pasižadėjo ateinančiais metais būti geresniais, paslaugesniais.

Vyr. auklėtoja Audronė Milaknienė

M.Montessori metodo grupių vaikučiai ir pedagogės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė, Virginija Sutkienė gruodžio 12d. atidarė „Žaislų ligoninę“. Pedagogės su vaikučiais inscenizavo ligoninę. Žaidimas „Žaislų ligoninė“ vaikams padėjo geriau suprasti, koks atsakingas yra gydytojo darbas.Vaikai dalinosi pasakojimais ir žiniomis, koks yra sveikas ir sergantis žmogus, kada reikia kreiptis į gydytoją, kodėl reikia saugoti ir stiprinti sveikatą, aiškinosi, kaip reikia elgtis, kad nereikėtų daugiau sirgti.Vaikai įgijo žinių apie įvairias ligas, jų profilaktiką, asmens higieną, dantukų priežiūrą. Kartu buvo ugdoma bendravimo ir bendradarbiavimo patirtis, pagarba bei doroviniai jausmai. Kiekvienas vaikutis su didžiausiu susirūpinimu ir visiškai rimtai pasakojo apie žaisliukus užpuolusius negalavimus ir ligas.Vaikų gerą nuotaiką ir nepriešiškumą gydytojams pedagogės stengėsi palaikyti pasitelkdamos bendravimą, žaismingumą, nuoširdumą.

Dar katą ir vaikai ir pedagogės įsitikino posakio „Sveikata – brangiausias turtas“ teisingumu.

Auklėtoja-metodininkė Loreta Mickevičienė

Tu, šviesele, manyje
švieski ir spindėk.
Nuolatos manyje tu spindėk.

Niūrūs, tamsūs gruodžio vakarai nuteikia laukimui. Laukimui kažko nepaprasto. Adventas…

Gruodžio 4d. Kuršėnų m. lopšelyje- darželyje „Nykštukas“ šiltas ir jaukus "Ežiukų" ir "Pelėdžiukų" grupių advento vakaras suartino visus, uždegė šiltas ugneles kiekvieno širdyje. Laikydamiesi advento meto tradicijų juokavome, dainavome adventines daineles, minėme mįsles, sekėme pasakas, žaidėme adventinius žaidimus. Prie mūsų prisijungė tėveliai bei Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas Saulius Paliūnas. Svarbu kiekvienam pajusti advento ramybę. Todėl pynėme adventinį vainiką, tiesdami takelius į šviesą, šilumą, bei duodami pažadą būti geresniais. Vaikai dovanojo tėveliams angeliukus linkėdami ramybės bei šiltų artėjančių švenčių.

Vyr. auklėtoja Daiva Andrikaitytė ir priešmok. ugd. auklėtoja Daiva Navickienė

“Riešutėlių“ grupės vaikams šis mėnuo ypatingas…. Kiekvieną rytą, visi kartu, vaikai atidaro savo adventinio kalendoriaus langelį. Aptarę ką rado pravėrę langelį, suvalgo šokoladuką, ir vėl laukia kitos dienos… Na, o vakar įvyko ir eglutės įžiebimo šventė. Sulaukėme draugų – St. Anglickio mokyklos 2 c. klasės mokinukų su mokytoja Daiva Samuiliene priešakyje. Įžiebę eglutę visi kartu žaidėme, dainavome… Džiaugiamės turėdami vyresnius draugus. Ačiū jiems…

Paskutiniąją lapkričio dieną „Riešutėlių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pakvietė savo tėvelius pasisvečiuoti grupėje. Čia visi drauge minėjome švento Andriejaus dieną, bei džiaugsmingai ir iškilmingai pasitikome adventinį laikotarpį. Vaikai, tarsi maži angelėliai, nešė spalvotas žvakeles, kurios simbolizavo RAMYBĘ, GĖRĮ, MEILĘ, VILTĮ…. Klausantis pasakojimo apie degančių žvakių pokalbį ir kai jos viena po kitos geso, širdelėse darėsi neramu… Tačiau baltoji žvakė vėl visiems padovanojo gerą nuotaiką ir viltį, uždegdama visas, kurios buvo užgesusios… 

Vėliau visi kartu šokome, dainavome ir žaidėme žaidimus. Daugiausia teigimų emocijų sulaukėme tada, kai tėveliai žaidė žaidimą „Siūlai, siūlai susivykit“, vaikai padėjo dainuoti ir aktyviai palaikė plojimais…

Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą grupės gyvenime ir šiltą vakarą, praleistą drauge…

Grupės bendruomenė

M. Montessori metodo grupėse sukaupta daug priemonių, kurios leidžia vaikui pasirinkti sau veiklą ir pratintis savarankiškai veikti bei tobulėti.

Gyvenimo praktikos pratimai – viena iš pagrindinių ir svarbiausių M. Montessori ugdymo sistemos dalių. Vaikų grupėje šie pratimai sudaro atskirą erdvę, kurioje vaikai gali dirbti suaugusiųjų kasdienius darbus – šluoti, skalbti, pjaustyti ir t.t. Skirtumas tas, kad suaugęs dirbdamas siekia rezultato, o vaikas koordinuoja judesius, koncentruoja dėmesį, lavina rankos ir akies koordinaciją, tobulina pusiausvyrą, atranda pasitikėjimą savimi. 

Auklėtoja-metodininkė E. Jurkienė

M.Montessori metodo „Spindulėlių“ grupės vaikučiai sulaukė svečių – tai Miglutės ir Elijos senelio Edverdo Valinausko. Senelis dirba su moliu, jis keramikas. Keramika užsiimu nuo jaunų dienų. Jau tada suvokė koks tai platus amatas yra ir kokios neribotos jo galimybės. “Įsitraukus į kūrybinį sūkurį, gimsta vis daugiau idėjų, kyla entuziazmas ir džiaugsmas,” – pasakojo keramikas.

Vaikai sužinojo, kad lipdyti iš molio, moko ne vadovėlis, jos mokaisi pats – atlikdamas  eilę įvairiausių bandymų ir pasitelkdamas besimokant įgytas žinias.

Vaikučius sužavėjo senelio Edverdo atneštas molis – jie žaidė, lipdė, kūrė, išgyveno daug teigiamų emocijų…

 

Auklėtoja – metodininkė Eugenija Jurkienė