admin

Priešmokyklinė „Pelėdžiukų“ ir vyresnioji „Ežiukų“ grupės vykdo projektą „Mažos ir didelės „Pelėdžiukų“ paslaptys“. Projekto tikslas: supažindinti būsimuosius priešmokyklinukus ir jų tėvelius su priešmokyklinio ugdymo grupe, auklėtojomis, veikla.

Ketvirtadienio rytmetį „Ežiukų“ grupės  vaikučiai svečiavosi „Pelėdžiukų“ grupėje. Priešmokyklinukai papasakojo apie savo užimtą dienelę grupėje: „mes susipažįstame su raidėmis, mokomės skaityti, rašyti, skaičiuoti, tyrinėti aplinką ir mažais žingsneliais keliaujam link mokyklos“. Būsimiesiems priešmokyklinukams „Pelėdžiukai“ parodė užduočių knygeles, paskaitė, vieni kitiems deklamavo eilėraščius.

Rytmetį vainikavo „Linksmųjų sausainukų gaminimas“ ir smaguriavimas. Projektas tęsiasi, laukia dar daug džiugių akimirkų drauge!

Vyr. auklėtoja Daiva Andrikaitytė ir

priešmokyklinio ugdymo pedagogė Daiva Navickienė

Ačiū saulei, kad šildo žemę. Ačiū žemei, kad augina medį.
Ačiū medžiui, kad suteikia pavėsį žolei.
Ačiū žolynams, kad grožiu ir spalvomis džiugina žmogų.
Ačiū žmogui už tai, kad myli saulę, žemę, medžius ir gėles,
Už tai, kad moko visa tai mylėti vaikus.

Kovo 20 dieną „Drugelių" grupės vaikučiai paminėjo Žemės dieną. „Ežiukų" grupės draugai ir auklėtoja Živilė Stonkutė pakvietė vaikučius į spektakliuką ,,Trobelė". Jaunieji aktoriai vaizdžiai demonstravo kokie pavojai tyko paukštelių gamtoje, dėl neatsakingo žmonių elgesio, parodė kaip žmonės teršia, šiukšlina gamtą, ko negalima daryti norint išsaugoti švarią gamtą. Po spektakliuko vaikai piešė Žemelę. Šis susitikimas suteikė vaikams žinių apie Žemės dieną, elgesį gamtoje, kad ji išliktų švari ir graži. Visi pažadėjo Žemę mylėti, saugoti, tausoti, nešiukšlinti ir globoti.

Lauke mažieji drugeliai iškėlę pasidarytas rankeles išreiškė pasitikėjimą žmogumi, bendrą rūpestį Žeme ir meilę jai.

„Drugelių" grupė

Auklėtoja metodininkė Vijoleta Grudžinskienė

M.Montessori ugdymo sistema viena iš netradicinio ugdymo sistemų, kurioje žmogus suvokiamas kaip nedaloma visuma. M. Montessori ugdymas tai pagalba asmenybei, kad ji galėtų tobulėti ir pasiekti dvasinį nepriklausomumą.Čia akcentuojamas žmogaus individualumas, savarankiškumas, pagarba. Veikdamas, būdamas aktyvus vaikas atranda ir suvokia pats save .Taip jis įgyja žinių, savarankiškumo ir gebėjimo pasirūpinti savimi.

Skaityti toliau

Ar girdėjot, kad vaikas sudarytas iš šimto? Vaikas turi šimtą kalbų, šimtą rankų, šimtą minčių, šimtą būdų galvoti, žaisti ir kalbėti, šimtą, visuomet šimtą būdų girdėti, žavėtis ir mylėti, šimtą džiaugsmų dainuoti ir suprasti, šimtą pasaulių atrasti, šimtą pasaulių išrasti, šimtą pasaulių įsivaizduoti. Vaikas turi šimtą kalbų.

Loris Malaguzzi

Reggio Emilia sistemos įkvėpėjas

Skaityti toliau

Žali pušynėliai, beržynai,
Melsvi ežerai — ir arti, ir toli…
Prie Nemuno — mano tėvynė,
Dainų ir artojų šalis.

Vasario 11d. lopšelyje-darželyje vyko Vasario 16-ąjai skirtas renginys „Yra šalis…“ Visų grupių vaikučiai, į tautiniais atributais išpuoštą salę, rinkosi nešini vėliavėlėmis, trispalvėmis apyrankėmis. Sugiedojus Valstybės himną, renginį tęsė aukl. Virginija Sutkienė pasipuošusi tautiniais drabužiais. Auklėtoja papasakojo padavimą „Kaip kunigaikštis Gediminas įkūrė Vilnių“, o ugdytiniai deklamavo, šoko, dainavo daineles skirtas Lietuvai.

Tautinių švenčių metu siekiame, kad ugdytiniai geriau pažintų Lietuvą, savo gimtinę, didžiuotųsi ja ir gerbtų jos simbolius. Mūsų tikslas ugdyti tautiškumą, patriotiškumą, meilę savo kraštui.

Vyr. auklėtoja Daiva Andrikaitytė

Žiemužė paukšteliams ir žvėreliams tikras išlikimo metas. Sniego patalas užkloja laukus ir miškus. Vis sunkiau ir sunkiau rasti maisto šalčio sukaustytoje žemėje. Todėl lopšelyje-darželyje vasario 3–6 dienomis skelbėme akciją „Baltajam badui – ne!”. Vaikai, padedami tėvelių, visą savaitę nešė vaišes miško gyventojams: bulves, morkas, kopūstus, grūdus ir kt.

Lopšelio-darželio kiemelyje Šarka patarška, Kiškis trumpauodegis, Girinis bei atvykęs Kuršėnų miškų urėdijos medžiotojas padėkojo vaikučiams, darželio bendruomenei už surinktas gėrybes. Susikrovę lauktuves į mašiną išgabeno paukšteliams ir žvėreliams į mišką.

Tedžiugina mus gerumas ir meilė GAMTAI!

Vyr. auklėtoja Audronė Milaknienė

Siekdamos bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais, sprendžiant įvairias ugdymo problemas, „Spindulėlių“ montessori ugdymo grupės pedagogės Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė, vasario 3d. organizavo metodinę valandėlę tėveliams. Tėveliams buvosuteikta galimybė iš arčiau susipažinti su edukacinėmis grupės aplinkomis, kartu su savo vaikučiu padirbėti su montessori priemonėmis, pabendrauti su grupės pedagogais bei rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Manome, kad tai gera proga geriau pažinti vaikus, pasidžiaugti jų pasiekimais. Tikimės, kad tokios metodinės valandėlės taps tradicija, leidžiančia pedagogams ir tėvams siekti bendro tiklso – auginti sveiką, aktyvų, savimi pasitikintį vaiką, visapusišką asmenybę. Dėkojame rūpestingiems tėvams ir kartu džiaugiamės geranorišku bendradarbiavimu.

„Spindulėlių“ grupės auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Aplink vis dažniau ir garsiau girdime apie ekologiją, būtinybę saugoti ir tausoti aplinką kurioje gyvename mes, gyvena ir gyvens mūsų vaikai. Mūsų planeta dūsta nuo šiukšlių, nenaudojamų daiktų pertekliaus, oro taršos. Apie ekologiją reikia ne tik kalbėti, bet ir realiai bandyti nuveikti kažką naudingo šioje srityje. Tai gali daryti ne tik didžiulės įmonės, bendrovės, įstaigos, bet ir auganti mūsų karta – darželinukai, kartu su savo tėveliais, auklėtojomis, auklėtojų padėjėjomis. 

Skaityti toliau