Naujienos

Montessori metodo ugdymo grupių vaikai visiems primena, kad šiandien yra minima saulės diena. Nors mūsų išsiilgta saulutė šiandien slepiasi už debesėlių, mažieji montesoriukai savo grupėse sukūrė geltonkases saules iš aplinkos daiktų. Sukurtos saulės dalyvaus respublikinėje virtualių kūrybinių darbų parodoje ,,Te saulė rytmečiu grįžta“. Paroda skirta Saulės dienai paminėti, puoselėti etninę ir istorinę kultūrą susijusią su Saule.