Naujienos

M. Montessori ugdymo metodo ugdytiniai, Simonas Tauba ir Adas Tamašauskas, dalyvavo respublikiniame vaikų meninio skaitymo konkurse, kuris vyko Akmenės r. Papilės Simono Daukanto gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje „Kregždutė“. Vaikai raiškiai, vaizdingai ir drąsiai padeklamavo eilėraštukus ir buvo apdovanoti prisiminimo dovanėlėmis, bei padėkos raštais.