Warning: Creating default object from empty value in /home/kursenunykstu/domains/kursenunykstukas.lt/public_html/wp-content/plugins/ninzio-framework/libs/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
2023 M. PROJEKTAI – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Naujienos

 1. Respublikinis ilgalaikis projektas „STEAM ŠVIESOS STALO LABORATORIJA“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Drugelių“ ir „Burbuliukų“ grupėse. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Danielaitienė ir Ala Akučkienė.
 2. Respublikinis projektas „GLOBOKIME PAUKŠTELIUS ŽIEMĄ“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Edita Žalpytė ir Janina Rugienienė.
 3. Respublikinis projektas „ŠIRDELĖ LIETUVAI“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Edita Žalpytė ir Janina Rugienienė.
 4. Ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupės trumpalaikis projektas „AŠ MAŽASIS SODININKAS“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Edita Žalpytė, Janina Rugienienė, Danutė Stugytė.
 5. Respublikinis projektas-paroda „LAUKO IR VIDAUS EDUKACINIŲ ERDVIŲ, ORIENTUOTŲ Į VAIKO POREIKIUS, PRITAIKYMAS UGDYMO PROCESE“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė.
 6. Tarptautinis ilgalaikis projektas „MANO LIETUVA IŠ DAUG DALELIŲ“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė.
 7. Šiaulių r. priešmokyklinio amžiaus vaikų patyriminio interaktyvaus pilietiškumo ugdymo ilgalaikis projektas „DRAUGYSTĖS TILTAI“. Projektas įgyvendintas priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Jaškauskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 8. Ilgalaikis M. Montessori „Spindulėlių“ grupės projektas „PAGALVOJU, PAMĄSTAU IR NAMELĮ PASTATAU“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Spindulėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė.
 9. Kasmetinis, tradicinis, savaitinis įstaigos projektas „SAVAITĖ BE PATYČIŲ“. Projekto vykdytojai: „Pavasario komanda“.
 10. Ilgalaikis respublikinis STEAM projektas „STEAM KŪRYBINĖS DIRBTUVĖLĖS ŽIEMĄ“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė ir Loreta Mickevičienė.
 11. Tarptautinis projektas „KARTU PASKAITYKIM KNYGELĘ“. Projektas įgyvendintas įstaigoje, su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytiniais. Projekto vykdytojos: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė ir Virginija Sutkienė.
 12. Respublikinis STEAM projektas „TILTAI PER LIETUVOS UPES“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ grupėje; ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė ir Loreta Mickevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ala Akučkienė, Virginija Žukauskienė.
 13. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ grupės ilgalaikis projektas „SPALVOTŲ PIEŠTUKŲ IŠDAIGOS. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė ir Loreta Mickevičienė.
 14. Respublikinis STEAM projektas „GRAŽIAUSIAS LIETUVIŠKAS ŽODIS“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ ir „Spindulėlių“ grupėse; ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ ir „Bitučių“ grupėse; ankstyvojo amžiaus ugdymo „Drugelių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė, Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Neringa Purlionienė, Audra Milaknienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė.
 15. Respublikinis trumpalaikis projektas „GELTONA, ŽALIA, RAUDONA – LIETUVA“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė ir Loreta Mickevičienė.
 16. Respublikinis projektas-iniciatyva „TAU AČIŪ“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Riešutėlių“ ir „Spindulėlių“ grupėse; ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Virginija Sutkienė, Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ala Akučkienė, Virginija Žukauskienė.
 17. Tarptautinis projektas „STEBUKLINIG ŽODŽIAI“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Spindulėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė.
 18. Respublikinis projektas „GLOBOKIME PAUKŠTELIUS ŽIEMĄ“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Ilona Maksevičienė ir Danutė Stugytė.
 19. Respublikinis projektas „AŠ MAŽASIS SODININKAS“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Žiniukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Ilona Maksevičienė ir Danutė Stugytė.
 20. Tarptautinis STEAM projektas „PER ATLANTĄ“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ala Akučkienė ir Virginija Žukauskienė.
 21. Ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės savaitinis projektas „KIMOCHI. MEILĖ APLINK MANE“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Purlionienė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Aluzienė.
 22. Ilgalaikis, prevencinis, kūrybinis projektas „ČIAUŠKUTIS MOKOSI KALBĖTI“. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus „Drugelių“, „Boružėlių“ ir „Burbuliukų“ grupėse. Projekto koordinatorė vyr. logopedė Viktorija Dumskienė. Projekto vykdytojos: vyr. logopedė M. Gėdrimienė, meninio ugdymo vyr. mokytoja Odeta Stučinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jurgita Danielaitienė, Audronė Milaknienė, Ala Akučkienė, Virginija Žukauskienė, Edita Žalpytė, Janina Rugienienė, Danutė Stugytė.
 23. Projektas-inscenizacija „ZUIKIŲ MOKYKLA“. Projektas įgyvendintas priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje; projektas įgyvendinamas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto koordinatorės: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė ir meninio ugdymo vyr. mokytoja Odeta Stučinskienė. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Indrė Dainutė, Vilija Jaškauskienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Milaknienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 24. Projektas-teminė savaitė „VAIKAS + KNYGA = DRAUGAI“. Projektas įgyvendintas įstaigoje. Projekto vykdytojos: vyr. logopedės Viktorija Dumskienė ir Marija Gėdrimienė.
 25. Respublikinis trumpalaikis projektas „KURIAME KARTU. POEZIJA EILUTĖSE IR TARP JŲ“. Projektas įgyvendintas su specialių ugdymosi poreikių turinčiais vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus. Projekto vykdytoja: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė.
 26. Trumpalaikis ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupės projektas „GYVŪNAS – MANO DRAUGAS“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Rūta Aluzienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Neringa Purlionienė.
 27. Projektas-viktorina „MAŽIAU – TVARIAU! ARČIAU – SVEIKIAU!“. Projektas įgyvendintas priešmokyklinio ugdymo „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilija Jaškauskienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 28. Ankstyvojo amžiaus ugdymo „Burbuliukų“ grupės trumpalaikis projektas „MARGUČIŲ KRAITELĖ“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ala Akučkienė ir Virginija Žukauskienė.
 29. M. Montessori ugdymo „Spindulėlių“ grupės ilgalaikis projektas „PASTAČIAU AŠ GRAŽŲ NAMĄ“. Projektas įgyvendintas M. Montessori ugdymo metodo „Spindulėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė.
 30. Ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupės projektas „KAS ČIA DŪZGIA, SKRAIDO, KVARKIA?“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Burbuliukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Ala Akučkienė ir Virginija Žukauskienė.
 31. Ankstyvojo amžiaus „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupių projektas „KAP KAP LIETUTIS“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Drugelių“ ir „Boružėlių“ grupėse. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė.
 32. Respublikinis projektas „AŠ MAŽASIS SODININKAS“. Projektas įgyvendintas ankstyvojo amžiaus „Boružėlių“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytojos Edita Žalpytė ir Janina Rugienienė.
 33. Ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupės projektas „DRAUGYSTĖ SU LIETUVIŲ LIAUDIES PAPROČIAIS“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytojos Indrė Dainutė ir Vilija Jaškauskienė.
 34. Respublikinis ilgalaikis STEAM projektas „SĖK, AUGINK – PIRK, PARDUOK“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė.
 35. Respublikinis projektas „MANO PIRMOJI ABĖCĖLĖ“. Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Lašiukų“ grupėje. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė.