Montesoriukas

Siekdamos bendrauti ir bendradarbiauti su ugdytinių tėveliais, sprendžiant įvairias ugdymo problemas, „Spindulėlių“ montessori ugdymo grupės pedagogės Eugenija Jurkienė ir Loreta Mickevičienė, vasario 3d. organizavo metodinę valandėlę tėveliams. Tėveliams buvosuteikta galimybė iš arčiau susipažinti su edukacinėmis grupės aplinkomis, kartu su savo vaikučiu padirbėti su montessori priemonėmis, pabendrauti su grupės pedagogais bei rasti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. Manome, kad tai gera proga geriau pažinti vaikus, pasidžiaugti jų pasiekimais. Tikimės, kad tokios metodinės valandėlės taps tradicija, leidžiančia pedagogams ir tėvams siekti bendro tiklso – auginti sveiką, aktyvų, savimi pasitikintį vaiką, visapusišką asmenybę. Dėkojame rūpestingiems tėvams ir kartu džiaugiamės geranorišku bendradarbiavimu.

„Spindulėlių“ grupės auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

M.Montessori metodo grupių vaikučiai ir pedagogės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė, Virginija Sutkienė gruodžio 12d. atidarė „Žaislų ligoninę“. Pedagogės su vaikučiais inscenizavo ligoninę. Žaidimas „Žaislų ligoninė“ vaikams padėjo geriau suprasti, koks atsakingas yra gydytojo darbas.Vaikai dalinosi pasakojimais ir žiniomis, koks yra sveikas ir sergantis žmogus, kada reikia kreiptis į gydytoją, kodėl reikia saugoti ir stiprinti sveikatą, aiškinosi, kaip reikia elgtis, kad nereikėtų daugiau sirgti.Vaikai įgijo žinių apie įvairias ligas, jų profilaktiką, asmens higieną, dantukų priežiūrą. Kartu buvo ugdoma bendravimo ir bendradarbiavimo patirtis, pagarba bei doroviniai jausmai. Kiekvienas vaikutis su didžiausiu susirūpinimu ir visiškai rimtai pasakojo apie žaisliukus užpuolusius negalavimus ir ligas.Vaikų gerą nuotaiką ir nepriešiškumą gydytojams pedagogės stengėsi palaikyti pasitelkdamos bendravimą, žaismingumą, nuoširdumą.

Dar katą ir vaikai ir pedagogės įsitikino posakio „Sveikata – brangiausias turtas“ teisingumu.

Auklėtoja-metodininkė Loreta Mickevičienė

“Riešutėlių“ grupės vaikams šis mėnuo ypatingas…. Kiekvieną rytą, visi kartu, vaikai atidaro savo adventinio kalendoriaus langelį. Aptarę ką rado pravėrę langelį, suvalgo šokoladuką, ir vėl laukia kitos dienos… Na, o vakar įvyko ir eglutės įžiebimo šventė. Sulaukėme draugų – St. Anglickio mokyklos 2 c. klasės mokinukų su mokytoja Daiva Samuiliene priešakyje. Įžiebę eglutę visi kartu žaidėme, dainavome… Džiaugiamės turėdami vyresnius draugus. Ačiū jiems…

Paskutiniąją lapkričio dieną „Riešutėlių“ grupės vaikučiai ir auklėtojos pakvietė savo tėvelius pasisvečiuoti grupėje. Čia visi drauge minėjome švento Andriejaus dieną, bei džiaugsmingai ir iškilmingai pasitikome adventinį laikotarpį. Vaikai, tarsi maži angelėliai, nešė spalvotas žvakeles, kurios simbolizavo RAMYBĘ, GĖRĮ, MEILĘ, VILTĮ…. Klausantis pasakojimo apie degančių žvakių pokalbį ir kai jos viena po kitos geso, širdelėse darėsi neramu… Tačiau baltoji žvakė vėl visiems padovanojo gerą nuotaiką ir viltį, uždegdama visas, kurios buvo užgesusios… 

Vėliau visi kartu šokome, dainavome ir žaidėme žaidimus. Daugiausia teigimų emocijų sulaukėme tada, kai tėveliai žaidė žaidimą „Siūlai, siūlai susivykit“, vaikai padėjo dainuoti ir aktyviai palaikė plojimais…

Dėkojame tėveliams už aktyvų dalyvavimą grupės gyvenime ir šiltą vakarą, praleistą drauge…

Grupės bendruomenė

M. Montessori metodo grupėse sukaupta daug priemonių, kurios leidžia vaikui pasirinkti sau veiklą ir pratintis savarankiškai veikti bei tobulėti.

Gyvenimo praktikos pratimai – viena iš pagrindinių ir svarbiausių M. Montessori ugdymo sistemos dalių. Vaikų grupėje šie pratimai sudaro atskirą erdvę, kurioje vaikai gali dirbti suaugusiųjų kasdienius darbus – šluoti, skalbti, pjaustyti ir t.t. Skirtumas tas, kad suaugęs dirbdamas siekia rezultato, o vaikas koordinuoja judesius, koncentruoja dėmesį, lavina rankos ir akies koordinaciją, tobulina pusiausvyrą, atranda pasitikėjimą savimi. 

Auklėtoja-metodininkė E. Jurkienė

M.Montessori metodo „Spindulėlių“ grupės vaikučiai sulaukė svečių – tai Miglutės ir Elijos senelio Edverdo Valinausko. Senelis dirba su moliu, jis keramikas. Keramika užsiimu nuo jaunų dienų. Jau tada suvokė koks tai platus amatas yra ir kokios neribotos jo galimybės. “Įsitraukus į kūrybinį sūkurį, gimsta vis daugiau idėjų, kyla entuziazmas ir džiaugsmas,” – pasakojo keramikas.

Vaikai sužinojo, kad lipdyti iš molio, moko ne vadovėlis, jos mokaisi pats – atlikdamas  eilę įvairiausių bandymų ir pasitelkdamas besimokant įgytas žinias.

Vaikučius sužavėjo senelio Edverdo atneštas molis – jie žaidė, lipdė, kūrė, išgyveno daug teigiamų emocijų…

 

Auklėtoja – metodininkė Eugenija Jurkienė

Vieną dieną,  pas „Riešutėlių“ grupės vaikučius, atkeliavo „Dėdė Rudenėlis“  su dideliu maišu  gėrybių- vaisiais ir daržovėmis. Vaikai juos plovė, pjaustė, uostė, ragavo, nustatinėjo spalvą…  Tačiau pačiame maišo kamputyje susirangiusi tūnojo  „ponia sloga“. 

Skaityti toliau

Marija Montessori (1870-1952)- žymi Italijos pedagogė, gydytoja, mokslininkė, socialinio gyvenimo reformatorė. Pati nuo mažų dienų  išsiskyrė neeiliniais gabumais, geru elgesiu, visada gerai žinojo ko nori ir atkakliai siekdavo savo tikslo. 1896m. M.Montessori gavo gydytojos diplomą. Tai buvo pirmoji moteris gydytoja Italijoje, kuri didžiąją gyvenimo dalį pašventė vaiko labui.1907 m. sausio 6 dieną atidaryti pirmieji vaikų namai (Casa dei Bambini) Romoje, tapo pasaulinio montessorinio judėjimo pradžia. Tuose Vaikų nameliuose išsipildė M.Montessori svajonė. M.Montessori atskleidė naują vaiko sampratą.  Turėdamas palankias sąlygas saviauklai bei saviugdai, vaikas „apreiškė save“, t.y. išryškėjo, kaip formuojasi dvasinis žmogaus gyvenimas, kaip vystosi inteligencija, protas, valia, bendruomeniškumas. Ji sakė, kad vaikas yra pats savo asmenybės kūrėjas. Jis kaip augalas. Jei tinkamose sąlygose auga, tai pats žino, kada skleisti lapus, kada žydėti, bręsti. Jei sąlygų nėra, skursta, vargsta. Toms dvasinėms savybėms pasireikšti padeda paruošta aplinka, kuri atitinka prigimtinius vaiko poreikius. M.Montessori moksliškai patikrinusi šio nepaprasto reiškinio autentiškumą, nustatė dėsnius, kuriais remiasi dvasinė vaiko – žmogaus plėtra. Sąmoningas tų dėsnių taikymas auklėjime padeda išvengti įvairių problemų – vaikiškų kaprizų, užsispyrimo, neklusnumo ir pan. ir padeda vaikui susikurti vientisą asmenybę.

Skaityti toliau