Montesoriukas

Senolė žemė žydi

Vaivorykštės spalva

Visų gražiausias žiedas

Gimtinė LIETUVA.

 

„Spindulėlių“ grupės ugdytiniai dalyvauja respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų parodoje „Rašau žodį „Lietuva“. Ši paroda skirta Lietuvos atkūrimo 100 – mečiui paminėti. Taip puoselėjamas vaikų tautiškumas, įgyvendinamos kūrybinės idėjos, lavinami vaikų skaitymo ir rašymo pradmenys.

                                                                                         Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Lietuva

Vaidyba – viena iš meno formų, padedančių atsiskleisti vaiko saviraiškai, kūrybiškumui, fantazijai, vaizduotei. Ši veikla vaikams suteikia daug teigiamų emocijų. Vaidybinė veikla padeda tenkinti mažųjų saviraiškos poreikį, atrasti save, tapti laisvesniam, savarankiškesniam, tobulinti kūrybinius ir socialinius gebėjimus, ugdytis pasitikėjimą ir teigiamą savęs vertinimą. Pasirodydami žiūrovams, vaikai pratinasi laisvai ir kūrybingai bendrauti viešose situacijose, pajaučia meninės komunikacijos grožį bei teikiamą malonumą. Visa tai padeda ugdytis vaiko asmenybei. Teatro žaidimuose mielai dalyvauja kiekvienas vaikas, tapdamas artistu ar vaidinimo žiūrovu. Tad M. Montessori grupių „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“  vaikai nusprendė tapti artistais ir lapkričio 24d. vaikai dalyvavo Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų dramos šventėje – festivalyje "Vaikystės aitvarai‘. Mažieji artistai suvaidino spektaklį "Pamestas daiktas". Mažieji artistai, turėjo galimybę ne tik pademonstruoti savo vaidybinius ir saviraiškos gebėjimus, bet ir stebėjo savo bendraamžių pasirodymus. Vaikus spektakliui ruošė ir savo menines veiklos idėjas realizavo auklėtojos metodininkės Eugenija Jurkienė, Loreta Mickevičienė, Virginija Sutkienė.

Įsitikinome, vaidinantys vaikai yra komunikabilesni, savarankiškesni, drąsesni,  linksmesni, sumanesni, rūpestingesni. Drąsiai galime teigti, kad vaidybai tenka išskirtinė vieta, ji apima visas vaikų veiklos formas, visų vaiko kompetencijų ir gebėjimų ugdymui, yra natūraliausias vaikų saviraiškos būdas, persikūnijimo menas.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Artėjant lapkričio 16-ai Tarptautinei Tolerancijos dienai – mūsų darželio M. Montessori grupių „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“  vaikai sulaukė svečių iš Kuršėnų vaikų globos namų. Juos atlydėjo  specialioji pedagogė Virginija Peleckienė. Darželio direktorė Rima Andrulaitienė pasveikino svečius ir palinkėjo kuo dažniau  sakyti vienas kitam: „Draugaukime“, „Būk mano draugas“, „Žaiskime kartu“. Su naujais draugais diskutavome apie gerumą, pagarbą. Žaidėme žaidimus, kurie visus pralinksmino ir suartino.

Šiais metais Tolerancijos dienos simbolis – rankos. Kurdami bendrą darbelį su svečiais kalbėjome apie „toleranciją“ ir nutarėme  – gerbti savo draugus ir jų nuomonę, nesijuokti, nesišaipyti iš savo draugo, ypač jei jis kitoks. Akcentavome, kad visų rankos skirtingos. Rankos sukuria  ir rankos sugriauna. Turime nelikti abejingi ir jei reikia, visada ištiesti savo ranką draugui. Iškirptomis susikabinusiomis rankomis papuošėme grupės langą, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šios dienos prasmę.

Auklėtoja metodininkė Eugenija Jurkienė

Yra daugybė skirtingų žmonių profesijų su kuriomis susiduriame kiekvieną dieną. Vaikams labai svarbu ir įdomu sužinoti, ką dirba jų tėveliai ir kaip atrodo tėvelių darbo vieta. Tačiau jiems sunkiai sekasi skirti ir įvardinti žmonių profesijas, atsakyti į klausimus: Kuo dirba tavo tėveliai? Ką veikia darbe? Padiskutavę, M.Montessori metodo „Riešutėlių“ grupės vaikai,  nusprendė, jog namuose tėveliai papasakos savo vaikams apie tai, kur dirba, kuo užsiima darbe, įvardins, kaip vadinasi jų profesijos, o vaikai išgirstą informaciją papasakos draugams darželyje. Kaip tarė taip ir padarė. O vienos gražios dienos popietę „Riešutėlių“ grupės vaikus aplankė Vytės šeima. Ir vaikai išgirdo „gyvą“ tėvelių pasakojimą apie savo profesijas. Mama Lina į susitikimą atsinešė savo instrumentą altą, o sesė Andrė – smuiką. Išgirdome pasakojimą apie šiuos instrumentus bei  kelias melodijas. Vaikai patys galėjo pagriežti smuiku. Tėtis Andrius pristatė retą naro profesiją. Vaikus labai nustebino ir sudomino pasakojimas apie šią profesiją, juk ne dažnai pasitaiko, kad darbo vieta yra vandenyje ir dar net kelių ar keliolikos metrų gylyje. Vaikai apžiūrėjo nardymo įrangą ir būtinus reikmenis. Matavosi plaukimo akinius, ląstus. Dėkojame Vytės tėveliais už įdomius pasakojimus ir suteiktas teigiamas emocijas.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

 

Lopšelio-darželio pedagogės, dirbančios pagal M.Montessori ugdymo metodą Loreta Mickevičienė ir Eugenija Jurkienė dalyvavo tarptautinėje pažintinėje-praktinėje konferencijoje „Kaip senieji giedojo, taip jaunieji dainuoja“ ir pristatė savo darbo patirtį. Pranešime „Žvelgiu pro gimto miesto langą“, jos pasidalino patirtimi, kaip įvairių netradicinių veiklų kūrimas ir integravimas į ugdymo procesą leidžia atgaivinti savo tautos papročius ir tradicijas. Po konferencijos turėjome galimybę apsilankyti Joniškio sinagogų komplekse ir Joniškio krepšinio muziejuje.

Kas ten darže auga? Tai morkytė, tai morkytė, jos oranžinė suknytė…

Aidint šios dainelės žodžiams montessoriukai pradėjo šventinį rytmetį "Morkų diena". Vaikučius aplankė gerai pažįstamas draugas meškutis Kubuš, jis atnešė lauktuvių – pintinėlę morkų ir užduotėlių kraitelę. Vaikai morkas skaičiavo, lygino pagal dydį, formą, o kai Vytarė ("Riešutėlių" gr.) ir Meda ("Spindulėlių"gr.) jas nuskuto ir supjaustė, pasigardžiuodami ragavo. Aiškinosi koks jų skonis, kokia nauda organizmui, kur auga ir t.t. Pasivaišinę skubėjo atlikti užduotėlių ir atsisveikinti su savo draugu iki kito karto…

Ruduo turtingas gausybe įvairiausių gėrybių ir spalvų. Pasitelkus į pagalbą fantaziją, kūrybiškumą, išradingumą galima sukurti nuostabių kūrinių. M. Montessori metodo „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių grupių vaikai džiugdamiesi rudeninėmis spalvomis ir rudenėlio sunokintais vaisiais, daržovėmis bei gamtine medžiaga, kūrė rudeniškas mandalas ir dalyvavo respublikiniame kūrybiniame projekte „Rudens mandala“. Projekto tikslas – kuo arčiau vaikus supažindinti su rudeniu, jo grožiu, teikiamomis gėrybėmis. Svarbu, kad vaikai suprastų, koks dosnus gali būti ruduo: vaisiais, daržovėmis, uogomis ir kitomis gėrybėmis.

Auklėtoja metodininkė Loreta Mickevičienė

Kas pasakė, kad „Nykštukas“ dirba tik dieną? NETIESA! Vieną kartą metuose įvyksta stebuklas –  lopšelis-darželis ,,dirba“ visą naktį. Praleisti naktį darželyje yra kviečiami tik priešmokyklinukai – montessorinių grupių – „Riešutėlių“ ir „Spindulėlių“ bei „Pelėdžiukų“ grupių vaikai.

Naktis darželyje prasidėjo, kai jaunesnieji draugai išskubėjo namo – tuomet naktinėtojams auklėtojos pranešė, kad jų laukia įspūdingas vakaras su daug įvairių atrakcijų, netikėtumų bei užduočių. Auklėtojos, „apsirengusios“ gera nuotaika bei „pasipuošusios“ šypsenomis, pakvietė vaikus papramogauti prie miesto puošmenos – Ventos upės. Kad kelionė būtų saugi, vaikai užsidėjo liemenes, prisiminė kaip teisingai pereiti gatvę, bei kaip elgtis prie vandens. Eidami vienas kitam priminė, kur ir kokie yra žinomi miesto objektai, apžiūrėjo vykdomo miesto aikštės remonto darbus. Saugiai perėję gatvę ir pasiekę žaidimų aikštelę, vaikai daug žaidė, sportavo, suposi, Heilė ir Digna žavėjo draugus savo sportiniais ir meniniais gabumais.

Vaikų klegesį nutraukė skambutis iš picerijos pranešęs, kad jiems jau paruoštos picos. Picų buvo daug ir pačių įvairiausių – nepaprastai smagu buvo vaišintis būryje draugų. Pasisotinę visi keliavo į „kino salę“, kur žiūrėjo filmą „Ponas kūdikis“. Po filmo peržiūros vaikų dar laukė „šokių maratonas“ bei lobio paieškos klaidžiojant tamsiais darželio koridoriais pasišviečiant tik prožektoriais. Teko nugalėti ne tik tamsos baimę, bet „bombų“ (balionų) atakas. Iš klaidžios paieškos visi grįžo sveiki, laimingi, su „lobiais“ rankose.

Būtinas nakties etapas – „pagalvių mūšis“, po kurio vaikai pasiekę loveles dar ilgokai dalijosi patirtais įspūdžiais, kol nugrimzdo į saldų sapnų pasaulį….

Ryte, pasivaišinę gardumynais, išgėrę šiltos arbatėlės, visi skubėjo į kiemą, kur jau lūkuriavo tėveliai.

Naktis darželyje tampa gražia tradicija, atnešančia vaikams ne tik džiugias emocijas, siurprizus, bet ir leidžiančia pajusti bendrumo jausmą su draugais, su kuriais buvo praleisti ne vieneri metai įstaigoje. Tai tarsi atsisveikinimas su vaikais, išleidžiant juos į tolimesnį kelią ir ,,į atminties“ lobyną įdedant pačius gražiausius prisiminimus apie savo įstaigą bei draugus.

Projekto iniciatorė auklėtoja metodininkė Virginija Sutkienė

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio ,,Nykštukas“ M. Montessori metodu dirbančios pedagogės nuolat savo darbe ieško naujovių bei siekia tobulėti, supažindinti savo ugdytinius su juos supančiu pasauliu.

Auklėtoja metodininkė E. Jurkienė pasiūlė pabendrauti su Mažeikių lopšelio-darželio pedagogais ir vaikais, bet ne bet kaip, o tiesiogiai, nutiesus video tiltą tarp šių dviejų įstaigų.

Parengiamieji darbai pareikalavo ir žinių, ir išmanymo, techniką sureguliuoti padėjo vyr. auklėtoja ž. Stonkutė.

Pažintis prasidėjo muzikiniu sveikinimu draugams ,,iš anapus ekrano“. Buvo įdomu matyti ir draugus, tuo pat metu ir save, vaikams buvo labai smalsu. Mažeikių lopšelio-darželio ,,Bitutė‘ ugdytiniai atsiuntė mums pasveikinimą, bet ne bet kokį, o pasakytą tikra žemaitiška tarme – buvo daug gardaus juoko, nes nykštukiečiai pagalvojo, kad juos sveikina anglų kalba.

Kuršėnų l/d ,,Nykštukas“ direktorė R. Piežienė virtualiai supažindino Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogus su darželiu. Ji pristatė, kad pagal M. Montessori metodą darželis dirba  nuo 1991 metų, o šio metodo pradininkės įstaigoje – direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Andrulaitienė ir auklėtoja metodininkė V. Sutkienė. Šiuo metu M. Montessori metodo paslapčių vaikus moko auklėtojos metodininkės E. Jurkienė, V. Sutkienė ir L. Mickevičienė.

Dalinantis gerąją darbo patirtimi auklėtojos pažymėjo, kad ugdant vaikus labai svarbus tėvų požiūris į šį metodą ir jo teikiamas galimybes. Mažeikių lopšelio-darželio „Bitutė“ pedagogės pritarė šiai nuomonei ir skatino kuo daugiau švieti tėvelius.

Video tiltas suteikė galimybę įvertinti ir save, ir bei sudarė sąlygas bendrauti ir bendradarbiauti virtualioje erdvėje ne tik pedagogams bet ir vaikams. Tai nauja ir prasminga patirtis mums visiems. Iki naujų susitikimų, mieli kolegos J

Auklėtoja metodininkė Eugenijai Jurkienė

.

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ vyksta daug ir įvairių švenčių. Švenčių metu skatiname vaikus būti ne pasyviais žiūrovais, bet aktyviai jose dalyvauti. Ne paslaptis, jog vaikai iš prigimties yra nepaprastai kūrybingi. Priešingai nei suaugusieji, jie nekreipia dėmesio į tai, ką apie juos pagalvos kiti, todėl pasiduoda spontaniškumui ir drąsiai būna savimi, tad dažnai nustebina ir mus, pedagogus.

Pedagogės, Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė, Virginija Sutkienė, dirbančios pagal M. Montessori ugdymo metodą  nuolat ieško netradicinių švenčių šventimo būdų bei pačių švenčių. Surengti netradicinį renginį „Pižamų vakarėlis“ buvo iššūkis. Koks jis turi būti? Koks laikas jam tinkamiausias? Ar sudominsime vaikus? Buvo daug klausimų… Tačiau, kaip sakoma tik reikia pradėti. Su vaikais aptarėme ką jie norėtų veikti, suderinome laiką su tėveliais. Papuošti ir paruošti salę užtruko ilgiausiai. Tačiau visų sutelktumas,  entuziazmas ir gera nuotaika davė puikų rezultatą. Įkūrėme zonas – veidukų piešimas, foto studija, filmukų žiūrėjimas, pagalvėlių puošimas bei vaišių stalas.

M. Montessori metodo „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ grupių vaikai ir pedagogai pasipuošę įvairiaspalvėmis  pižamomis: su gėlytėmis, meškiukais, „pimpačkiukais“, mašinytėmis, šuniukais, kačiukais bei su savo mylimais žaisliukais ir pagalvėlėmis rinkosi į "Pižamų vakarėlį". Linksmuolė Mergytė Pupytė (auklėtoja Virginija Sutkienė) kvietė visus į stebuklų šalį, žadėdama daug nepamirštamų siurprizų ir nuotykių. Į salę atliuoksėjo Zuikis (auklėtoja Eugenija Jurkienė) su dviem dideliais maišais balionų, kurie grojant muzikai skraidė po salę lyg pašėlę. Vaikai, pagauti įkvėpimo niūniavo, šoko su spalvotais balionėliais. Pasirodžiusi ponia Pagalvėlė (auklėtoja Loreta Mickevičienė) visus stebino savo stebuklingos skrybėlės burtais. Ji demonstravo fokusą, kurio niekam pakartoti ir įminti nepavyko.

Nepamirštamo vakarėlio metu vaikai žiūrėjo animacinius filmukus, piešė ant pagalvėlių, puošėsi veidukus, vaišinosi skanėstais, linksmai nusiteikę dalyvavo fotosesijoje, veidukus vaikams puošė auklėtoja Janina Rugienienė. Visus labai domino šauniausios pižamos rinkimai. Ne visiems buvo drąsu žengti podiumu, tačiau su draugu tai pavyko geriau. Jaunuosius manekenus lydėjo plojimai,  išrinkti šauniausios pižamos nugalėtojai apdovanoti saldžiais prizais.

Koks  „Pižamų vakarėlis“ be pagalvių mūšio? Pasikartojus taisyklę, kad reikia saugoti kiekvieną draugą ir „apsiginklavus“ pagalvėmis mūšis prasidėjo. Vaikai, tikriausiai patys nesitikėjo, kad bus taip smagu – visur skambėjo juokas ir vyko kovos. Nugalėtojų nebuvo, kaip visada – laimėjo draugystė. Skambant lopšinei vaikai nurimo. Apglėbę savo žaisliukus dalijosi įspūdžiais, ilsėjosi padėję galveles ant savo atsineštų pagalvėlių…

Džiaugiamės, kad šventė pavyko suteikdama daug teigiamų emocijų ne tik vaikams, bet ir pedagogams. Viskas vyko netradicinėje aplinkoje, skatino pasitikėjimą savimi pristatant savo pižamą, ugdė saviraišką dalyvaujant fotosesijoje, kūrybiškumą marginant savo pagalvėles.

Pedagogės dirbančios pagal M. Montessori ugdymo metodą

L. Mickevičienė, V. Sutkienė, E. Jurkienė