admin

Pirmą rudens dieną nuo ankstaus ryto Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas” kieme skambėjo vaikiškos dainelės, žydėjo įvairiaspalvės gėlės, plazdėjo balionai, pranešantys apie naujųjų mokslo metų pradžią. Su jauduliu širdyse laukėme savo mažųjų „nykštukų” Ir štai prigužėjo pilnas kiemas nykštukiečių, jų tėvelių, brolių, sesių vasaros saulutės bučinukais nurausvintais skruostukais, ūgtelėję, nešini rudens puokštėmis. Kai kurie  pirmą kartą atvyko į mūsų darželį.  Tvirtai laikėsi rankytės mamos ir tėčio, matėsi nerimo pilnos akys.  Mūsų darželio  didieji „nykštukai ” (darbuotojai) skubėjo kiekvienam padalinti jaukumo, švelnumo, pasitikėjimo, saugumo spindulėlius. Kiemelyje visą bendruomenę pasveikino darželio direktorė Rasa Piežienė. Ji palinkėjo kūrybingų metų, gero bendravimo ir bendradarbiavimo. Netikėtai atšoliavęs Zuikis Puikis (auklėtoja Audronė) ir Lapė Snapė ( priešm. ugd. pedagogė Daiva) pakvietė vaikučius smagiam šokiui.  Lopšelyje- darželyje gyvenantis Nykštukas (auklėtoja Eugenija) džiugino visus didelių  burbulų šou. Štai kaip prasidėjo nauja kelionė mažais žingsneliais  link didelio kelio.  Mes pasiruošę atverti savo ugdytiniams langą į pažinimo pasaulį ir siekti, kad lopšelis- darželis „Nykštukas” ir toliau būtų laimingų vaikų šalis.

                  Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rima Andrulaitienė

Kuršėnų lopšelio-darželio "Nykštukas" ugdytiniai ir vaikų bibliotekoje dirbančios „tetos" jau seniai palaiko draugiškus ryšius. Vaikai dažnai  lankosi bibliotekoje organizuojamuose renginiuose, varto knygutes, apžiūrinėja įvairias parodėles.

Šiandien "Riešutėlių" ir "Ežiukų" grupių vaikai žiūrėjo Kuršėnų St. Anglickio mokyklos antros klasės mokinių vaidinamus spektakliukus "Pagrandukas" ir "Jaučio trobelė". Vaikams pasiruošti padėjo mokytojos B. Juknienė ir O. Bernotienė.

Nuoširdus AČIŪ "tetoms bibliotekininkėms" ir vyresniems draugams…

„Riešutėlių“ grupės auklėtoja–metodininkė V. Sutkienė

Nuo 2013 m. spalio1 d. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas” įkurta Dailės studija.

Jai vadovauja dailės mokytoja – metodininkė Ala Akučkienė. Per dailės užsiėmimus formuojami patys elementariausi dailės mokėjimai ir įgūdžiai. Šių užsiėmimų metu lavinama vaiko vaizduotė, kūrybiniai gebėjimai, smalsumas, iniciatyva, lavinama vaiko smulkioji motorika. Vaikų gebėjimas stebėti, analizuoti vaizduojamą dalyką ugdomas palaipsniui. Per dailės užsiėmimus darželio vaikai supažindinami su elementariausia spalvų teorija. Vaikams prieinamiausios vaizdavimo technikos: piešimas ir tapybaPiešimas – mėgstamiausia ikimokyklinukų veikla. Piešiama su įvairaus minkštumo spalvotais pieštukais, kreidelėmis, flomasteriais. Per tapybos užsiėmimus darželyje liejama akvarelė, tapoma guašu, akriliniais dažais arba naudojama mišri technika. Liedami akvarelę vaikai džiaugiasi pasklidusiomis spalvomis, stebi patamsėjimus ir sutirštėjimus, kelių spalvų susiliejimus, mokosi išgauti spalvų įvairovę. Daug darbelių vaikai atliko tapydami pirštukais. Vaikams patinka tirštus dažus liesti rankomis, juos tyrinėti. Meno metodas – viena iš prioritetinių ugdymo sričių. Tad meninė veikla yra svarbi mūsų darželio gyvenimo dalis. Piešimas, tapyba nėra vien pramoga, tai ir puiki patirties galimybė. Vaikai išreiškia originalias idėjas ir jausmus, pradeda pažinti spalvas ir paviršius, puoselėja savo kūrybiškumą ir didžiuojasi savo pasiekimais.

Šiuo metu mūsų įstaigoje veikia vaikų Dailės studijos darbų paroda. Maloniai kviečiame apsilankyti ir pasidžiaugti mažųjų dailininkų pasiekimais.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Andrulaitienė