Naujienos

 1. eTwinning tarptautinis projektas  “GAMINU LINKSMAI – VALGAU SVEIKAI” (“Fun cooking – healthy eating”). Projektas įgyvendinamas priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto tikslas – ugdyti vaikų suvokimą apie sveiką mitybą. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 2. eTwinning tarptautinis STEAM projektas „ŽALIASIS DARŽIUKAS”(STEAM project “The green nursery garden”). Projektas įgyvendinamas priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto tikslas – skatinti pažinti augalus, aplinką, naudojant STEAM metodą. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė .
 3. Tęstinis, Kauno miesto vaikų darželio „Raudonkepuraitė“ tarptautinis švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas „JIE MIELI IR SKIRTINGI, BET NE VISI LAIMINGI“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų „Pelėdžiukų“ grupėje ir ikimokyklinio ugdymo “Lašiukų” grupėje. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų empatiją rūpinantis silpnesniu, atkreipiant dėmesį į šių dienų ekologines problemas, dalinantis gerąją patirtimi bei emocijomis įgyvendinant projektą. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė.
 4. Ilgalaikis, Gargždų lopšelio-darželio „Naminukas“ respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų projektas-kūrybinių darbų paroda „SVEIKOS MITYBOS LAIVO KELIONĖ PER LIETUVĄ“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą formuojant vaikų supratimą apie sveiką mitybą, jos reikšmę žmogaus sveikatai. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 5. Trumpalaikis, Vilniaus lopšelio-darželio „Karuselė“ respublikinis vaikų sveikatinimo projektas – kvestas „JUDĖJIMO LABOROTORIJA“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto tikslas – skatinti fizinį aktyvumą ir nuteikti vaikus ieškoti išeičių kasdieniniams iššūkiams įveikti. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė, neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė.
 6. Ilgalaikis eTwinning projektas ,,WINTERS IN THE COLOR PALETE“ („Žiema spalvų paletėje“). Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo grupėse. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažinimo gebėjimus, taikant STEAM metodiką ir vizualinį meną ugdymo(si) procese. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Loreta Mickevičienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Sutkienė.
 7. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų virtualus video projektas „KYBUR VYBUR KABARAI – MOKAUSI KALBĖT GERAI“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo „Spindulėlių“, “Riešutėlių” grupėse; ankstyvojo amžiaus “Burbuliukų” grupėje. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbinius ir muzikinius gebėjimus, panaudojant lietuvių liaudies elementus ir muzikavimą kūno dalimis, ugdyti ritmavimo pojūtį, kai pagrindiniu instrumentu tampa žmogaus kūnas. Projekto organizatoriai: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė ir vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė. Projekto vykdytojai: vyr. logopedė Marija Gėdrimienė;  ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė, Virginija Sutkienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė.
 8. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų ir mokytojų STEAM kūrybinių darbų projektas „GELTONA, ŽALIA, RAUDONA“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ir ikimokyklinio ugdymo grupėse. Projekto tikslas – įtraukti vaikus, mokytojus į aktyvią STEAM veiklą, kurios metu bus ugdoma vaikų pažintinė raida, techninis mąstymas, originalumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, bendravimas ir bendradarbiavimas. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Loreta Mickevičienė; ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Sutkienė.
 9. Respublikinis projektas „AŠ ŽEMĖS VAIKAS“ skirtas žemės dienai. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo „Riešutėlių“ grupėje. Projekto tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pagarbą ir rūpestį Žemei ir viskam, kas gyva joje, pasitelkiant STEAM veiklas ir metodus, plėtoti ugdytinių žinias apie gamtosaugos svarbą, ugdyti problemų sprendimo įgūdžius. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė ir Virginija Sutkienė.
 10. Trumpalaikis projektas „AŠ, EMOCIJOS IR GYVŪNAI“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo grupėse. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su skirtingomis emocijomis bei lavinti gebėjimą jas atpažinti ir valdyti. Padėti suprasti vaikams, kad visos emocijos yra reikalingos ir svarbios. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė ir Virginija Sutkienė.
 11. Trumpalaikis projektas „SKAITOME VISI: IR MAŽI IR DIDELI“ . Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo grupėse. Projekto tikslas – įtraukti vaikus ir jų tėvelius į aktyvų domėjimąsi knygelėmis, siekiant ugdyti pagarbą knygai, kaip žinių ir kultūros šaltiniu. Plėtoti bendravimą ir bendradarbiavimą su socialiniais partneriais. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė ir Virginija Sutkienė ir socialiniai partneriai Mažeikių lopšelio-darželio „Berželis“ M. Montessori metodo ugdymo „Kodėlčiukų“ grupė.
 12. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų meninio skaitymo projektas ,,SVEIKINU LIETUVĄ“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo grupėse. Projekto tikslas – įtraukti ugdytinius, jų tėvelius, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė ir Virginija Sutkienė.
 13. Respublikinis, trumpalaikis švietimo įstaigų projektas – akcija „VISI SKIRTINGI, VISI LYGŪS“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo grupėse. Projekto tikslas – paminėti Pasaulinę autizmo dieną, ugdyti toleranciją ir palaikymą, formuoti teigiamą visuomenės požiūrį į žmones su ASS. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Loreta Mickevičienė; ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Virginija Sutkienė.
 14. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių kūrybinis projektas ,,RAIDĖS GAMTOJE“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo „Spindulėlių“ grupėje. Projekto tikslas – skatinti vaikų domėjimąsi raidėmis, suteikiant galimybę skleistis meninei raiškai, kūrybiškumui, saviraiškai, išradingumui, tyrinėjimui. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Loreta Mickevičienė.
 15. eTwinning tarptautinis ilgalaikis projektas „GARDEN ON THE WINDOWSILL (DARŽAS ANT PALANGĖS)“. Projekto tikslas – ugdyti šalies ir užsienio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų norą ir gebėjimus pažinti augalus, stebėti ir pažinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas bei jų panaudojimo galimybes. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė ir „Žiniukų“ grupės vaikai.
 16. eTwinning tarptautinis ilgalaikis projektas „THE GREEN TRACK (ŽALIUOJU TAKELIU)“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų gamtinės aplinkos pažinimo gebėjimus, siekiant atskleisti gamtos svarbą ir reikšmę, skatinti vaikus domėtis ir rūpintis juos supančia gamta, skatinti vaikų ekologinį sąmoningumą, suteikiant žinių apie elgesio kultūrą gamtoje. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė ir „Žiniukų“ grupės vaikai.
 17. Trumpalaikis “Žiniukų” grupės projektas „STEBUKLINGAS VANDENS LAŠELIS“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Projekto tikslas – plėtoti vaiko pojūčius per įvairias veiklas, siekiant pažinti vandens savybes bei svarbą žmogui ir supančiai aplinkai. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė, mokytoja Virginija Žukauskienė.
 18. Trumpalaikis “Žiniukų” grupės projektas „SVEIKATOS KARUSELĖ“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Projekto tikslas – ugdyti sveikos gyvensenos gebėjimus bei vertybines sveikatos nuostatas. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė, mokytoja Virginija Žukauskienė.
 19. Respublikinis ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo įstaigų augalų auginimo STEAM projektas „KĄ AUGINSIME? GĖLYTĘ AR DARŽOVĘ?“. Projekto tikslas – ugdyti domėjimąsi augalais, jų priežiūra, propaguojant ekologinį požiūrį, pagarbą gamtai, ugdant kritinį mąstymą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė ir „Žiniukų“ grupės vaikai.
 20. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų STEAM projektas „KURK. ŽAISK. PAŽINK“. Projekto tikslas – įtraukti vaikus, tėvus, pedagogus į aktyvią kūrybinę veiklą ir taikant STEAM metodikos elementus iš antrinių žaliavų sukurti žaidimą, žaislą ar priemonę. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė, mokytoja Virginija Žukauskienė ir „Žiniukų“ grupės vaikai.
 21. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos respublikinis, ilgalaikis projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Projektas įgyvendinamas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Edita Žalpytė, neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė, „Žiniukų“ grupės vaikai.
 22. eTwinning projektas „ŽMOGAUS KŪNAS – KAS TAI“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų „Lašiukų“ grupėje. Projekto tikslas – tyrinėjant ir eksperimentuojant, pažinti žmogaus kūno dalis, sistemas, organizmo paslaptis. Projektu siekiame įtvirtinti žinias apie žmogaus kūno sandarą ir jos veiklos principus, panaudojant STEAM elementus. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir „Lašiukų“ grupės vaikai.
 23. Ilgalaikis tarptautinis eTwinning projektas „DARŽAS ANT PALANGĖS“. Projekto tikslas – ugdyti vaikų norą ir gebėjimus pažinti augalus, stebėti ir pažinti pagrindines augalų augimo ir vystymosi sąlygas, bei jų panaudojimo galimybes. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir „Lašiukų“ grupės vaikai.
 24. Ilgalaikis eTwinning projektas „IŠBANDYK PROFESIJĄ“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų „Lašiukų“ grupėje. Projekto tikslas – įgyti naujų žinių apie įvairias profesijas. Tobulinamos kompetencijos – bendravimo ir bendradarbiavimo, kūrybiškumo, socialinė – emocinė kompetencijos. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir „Lašiukų“ grupės vaikai.
 25. Trumpalaikis eTwinning projektas „MAŽŲJŲ VELYKOS SU IKT“. Projekto tikslas – integruojant IKT ugdyti vaikų informatinio mąstymo, skaitmeninio raštingumo, problemų sprendimo, aplinkos pažinimo gebėjimus. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir „Lašiukų“ grupės vaikai.
 26. Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio „Po nykštuko kepure“ – kūrybinis projektas „KELIAUJANTIS PO LIETUVĄ NYKŠTUKAS“. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų sambūrio „Po Nykštuko kepure“ bendradarbiavimą, vaikų ir pedagogų kūrybiškumą, teatrinės veiklos priemonių panaudojimą Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė, vyr. mokytoja Audronė Milaknienė ir „Lašiukų“ grupės vaikai.
 27. Tarptautinis ikimokyklinio priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų etninis projektas „VERBELĘ RIŠU – TRADICIJAS TĘSIU“. Projekto tikslas – puoselėti verbų rišimo tradicijas ir papročius, perteikti etninės tautos vertybes ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose, jų tęstinumą atskleidžiant per meninę raišką. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir „Lašiukų“ grupės vaikai bei jų tėveliai.
 28. Tarptautinis eTwinings projektas „KAIP AŠ LAUKIU KALĖDŲ?”  (How do I look forward to Christmas). Projekto tikslas –  plėsti žinias apie klimato kaitą ir gamtos išsaugojimą. Susipažins su antrinių žaliavų panaudojimu.  Skatinti susikurti šventinę nuotaiką taupant žemiškus resursus. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Eugenija Jurkienė.
 29. Tarptautinis eTwinning projektas “3D LIETUVOS PILYS – NACIONALINIS STEAM PROJEKTAS”. Projekto tikslas – ugdyti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę bei siekti, kad vaikai laisvai, kūrybiškai, išradingai švęstų Lietuvos istorines datas. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Eugenija Jurkienė.
 30. eTwinning ilgalaikis projektas “KURIAME KITUR IR KITAIP”. Projekto tikslas: skatinti vaikus domėtis STEAM tiriamąja veikla visais metų laikais netradicinėje aplinkoje. Projekto vykdytoja: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Eugenija Jurkienė.
 31. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos respublikinis, ilgalaikis projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Projektas įgyvendinamas su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projekto vykdytojai: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė ir olimpinio judėjimo ir sveikatingumo komanda.
 32. Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „SVEIKATIADA“. Projektas įgyvendinamas su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, pedagogais, administracijos darbuotojais ir tėvais. Projekto tikslas – suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Projekto vykdytoja: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė.
 33. Lietuvos masinio futbolo asociacijos ilgalaikis projektas „FUTBOLIUKAS“. Projektas įgyvendinamas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus. Projekto vykdytojai: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė ir  olimpinio judėjimo ir sveikatingumo komanda.
 34. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro kartu kartu su partneriais Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centru rengė iniciatyvą „JUDANTI KLASĖ 2022“. Iniciatyva skirta Ukrainos vaikams ir jos šūkis „Judam už Ukrainos vaikos. Būkim sveiki ir saugūs kartu!“ Šia iniciatyva siekta ne tik pagerinti mokinių fizinę ir emocinę sveikatą bei paskatinti daugiau judėti, bet ir mintimis palaikyti Ukrainos vaikus, kurie karo akivaizdoje negali džiaugtis gyvenimu, laisvai judėti, būti saugūs. Projekto vykdytojai: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė ir auklėtoja metodininkė Daiva Navickienė.
 35. Europos transliuotojų sąjungos (angl. European Broadcasting Union, EBU) tarptautinės vaikų draugystės iniciatyvos „SAY HI“ (Lietuvoje – „MATAU TAVE“) šokiu, simbolizuojančiu pakantumo ir draugystės idėjas. Projekto vykdytojai: auklėtoja metodininkė Daiva Navickienė, vyr. auklėtoja Edita Žalpytė ir neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė.
 36. UEFA „PLAYMAKERS“ projektas, kurio tikslas – į futbolą įtraukti 5-8 metų mergaites, tam pasitelkiant „Disney“ herojų pasakojamas istorijas bei nuotykius. Tai unikali galimybė mergaitėms – saugi ir draugiška aplinka žaisti, stiprinti sveikatą ir pasitikėjimą, vystomi socialiniai įgūdžiai bei sužadinama  meilė futbolui. Projekto vykdytoja: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė.
 37. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų bei tėvų virtualus projektas-paroda Vilniaus darželyje – mokykloje „Dainorėliai“ „VAIKO RANKOMIS APJUOSKIME LIETUVĄ“. Projekto-parodos tikslas – įtraukti ugdytinius ir jų tėvelius ugdyti meninį suvokimą, meilę Lietuvai. Projekto vykdytojai: vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolanta Minkuvienė ir Neringa Purlionienė.
 38. Respublikinis Šiaulių l/d „Auksinis raktelis“ virtualus iššūkis „MES KIMOCHIS BIČIULIAI“. Tikslas – susipažinti su emocijomis, mokėti jas įvardinti, atpažinti. Projekto vykdytojai: vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolanta Minkuvienė ir Neringa Purlionienė.
 39. Trumpalaikis respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų edukacinis  veiklos lauke projektas „ŠAKELĖ“ . Tikslas – daugiau laiko praleisti gamtoje, veiklas atlikti lauke, naudoti gamtinę medžiagą, stebėti gamtą, tyrinėti.  Projekto vykdytojai: vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolanta Minkuvienė ir Neringa Purlionienė.
 40. Trumpalaikis  grupės projektas „ SVEIKI DANTUKAI – GRAŽI ŠYPSENA“.  Projektas įgyvendintas ikimokyklinio ugdymo „Ežiukų“ grupėje. Tikslas – įtraukti tėvus bendradarbiauti, supažindinti su gyd. odontologo darbu, įgyti žinių apie dantukų higieną, sveiką maistą. Projekto vykdytojai: vyr. ikimokyklinio ugdymo mokytojos Jolanta Minkuvienė ir Neringa Purlionienė.
 41. Ilgalaikis grupės projektas „AŠ MAŽAS ŽEMĖS SAUGOTOJAS“. Projekto tikslas: sudaryti vaikams kūrybinę atmosferą tyrinėti bei eksperimentuoti, antrinėmis žaliavomis, technikomis, palaikant pakilią nuotaiką kūrybos procesui ir rezultatui.  Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė, vyr. mokytoja Audronė Milaknienė, „Burbuliukų“ grupės vaikai bei jų tėveliai.
 42. Ilgalaikis tarptautinis eTwining projektas “TU MANO ŠIRDYJE” (You’re in my heart). Projekto tikslas – per meninę raišką išreikšti solidarumą Dauno sindromą ir autizmo spektro sutrikomą (ASS) turintiems žmonėms. Ugdyti vaikų pakantumą, mandagumą, pagarbą kitiems, supratimą, kad kitas žmogus gali skirtis nuo mūsų, pripažinimą, kad kiekvienas turi teisę būti kitoks. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir „Burbuliukų“ grupės vaikai.
 43. Ilgalaikis tarptautinis eTwining projektas „RIEDA MARGUČIAI, DŽIAUGIAS ZUIKUČIAI” (Roll Easters eggs, make bunnies happy“). Projekto tikslas –  naudojant įvairias priemones ir STEAM metodus, organizuoti veiklas, kuriose vaikai kurtų, eksperimentuotų, statytų, kurtų velykinius simbolius. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir „Burbuliukų“ grupės vaikai.
 44. Ilgalaikis tarptautinis eTwining projektas „ŽIEMA SPALVŲ PALETĖJE” (Winters in the color palet). Projekto tikslas: Tikslas – ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ugdytinių pažinimo gebėjimus, taikant STEAM metodiką ir vizualinį meną ugdymo(si) procese. Skatinti vaikų kūrybiškumą ir saviraišką, eksperimentuojant su vandeniu, ledu, sniegu. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir „Burbuliukų“ grupės vaikai.
 45. Ilgalaikis tarptautinis eTwining projektas „AŠ IR MANO GRUPĖS SIMBOLIS” (Me and my group symbol). Projekto tikslas: supažindinti vaikus su jų grupės simboliu, įtvirtinti jų bendrą ryšį. Skatinti vaikų kūrybiškumą, pasitelkiant meninės raiškos priemones. Ugdyti vaikų sakytinę kalbą bei bendradarbiavimą su grupės draugais bei pedagogais. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir „Burbuliukų“ grupės vaikai.
 46. Tęstinis, prevencinis, kūrybinis, tarptautinis tėvų ir pedagogų projektas “VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ. LAIMINGAS VAIKAS”. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse. Projekto tikslas – padėti vaikams (2-3 metų) pasiruošti ateičiai, gyvenimui (tai graži kalba, gera sveikata, pozityvi asmenybė). Projekto vykdytojai: vyr. logopedės Viktorija Dumskienė ir Marija Gėdrimienė, vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė, pedagogės Jurgita Danielaitienė, Ilona Maksevičienė, Audronė Milaknienė, Janina Rugienienė, Živilė Stonkutė ir Neringa Purlionienė.
 47. Respublikinis švietimo pagalbos specialistų  vaikų tarties mokymo projektas “GARSŲ Z, Ž, Z-S, Z-Ž, Ž-Š KRAITELĖ”. Projekto tikslas – skleisti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų logopedų darbo patirtį rengiant garsų Z, Ž tarties vaikų mokymui skirtas užduotis. Projekto vykdytoja: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė.
 48. Respublikinis vaikų, turinčių kalbos ir klabėjimo sutrikimų projektas “LINKSMOSIOS LIEŽUVIO PASAKĖLĖS”. Projekto tikslas – lavinti vaikų artikuliacinį aparatą siekiant pagerinti taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo įgūdžius. Projekto vykdytoja: vyr. logopedė Viktorija Dumskienė.