Naujienos

2019 m. spalio 25 d. Šiaulių r. Kuršėnų l/d „Nykštukas“ pedagogės dalyvavo respublikiniame lopšelių-darželių „Nykštukas“ sambūrio pirmame susitikime, kuris vyko Rokiškio lopšelyje-darželyje „Nykštukas“. Atvykusios pedagogės lankėsi grupėse, domėjosi ugdomąją aplinka, pristatė savo įstaigas, pasidalino gerąja darbo patirtimi. Renginio pabaigoje Kuršėnų, Telšių, Rokiškio, Ukmergės, Vilniaus ir Panevėžio „Nykštukai“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Sukurtas sambūrio simbolis iškeliavo į Ukmergę… Ten visi „Nykštukai“ susitiks 2020 metais.