Naujienos

Spalio 12 dieną ministrų įsakymu pakeistas elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašas.
Spalio 12 dieną SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ir SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS priėmė įsakymą, kuriuo pakeitė Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstė nauja redakcija. Kviečiame susipažinti.