Naujienos

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

2020-05-25Įsak.dėlugdymoproceso