Naujienos

Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“ lankėsi svečiai iš Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“.
Atvykę pedagogai dalyvavo gerosios patirties renginyje „Atsakinga bendruomenė – laimingi vaikai“: stebėjo grupių veiklas, apžiūrėjo darželio aplinką, ugdymo(si), žaidimų erdves, domėjosi STEAM laboratorijos priemonėmis; susirinkę salėje klausė pedagogų pranešimų apie įstaigoje įgyvendinamus projektus, netradicinius, kūrybinius vaikų užsiėmimus grupėse, vaikų iniciatyvas, STEAM veiklas ir IKT panaudojimą ugdymo procese.
Renginį užbaigė žaisminga refleksija ir pasižadėjimas apsilankyti Alytaus lopšelyje-darželyje „Volungėlė“.
Be galo dėkojame tėveliams, įsijungusiems į tęstinį savaitinį projektą „Tėvelis – mokytojas dviem valandom“ ir įgyvendinusiems savo sumanytas veiklas grupėse!  Atvykę pedagogai turėjo galimybę stebėti ne tik įstaigos mokytojų, bet ir ugdytinių tėvelių vedamas veiklas!
Tikimės, kad svečiams pas mus neprailgo ir neužtruksime pasimatyti Alytuje!