Naujienos

 

Keitimasis gerąja patirtimi – patikimas kelias į profesionalumą, o dalijimasis patirtimi brandina ir augina žmogų. Auklėtojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Eugenija Jurkienė ir Virginija Sutkienė, dirbančios pagal M. Montessori ugdymo metodą, pakvietė koleges iš Šiaulių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų į atvirą veiklą „Ugdymas M. Montessori metodu  inovatyviai ir kitaip“, kurios metu dalijosi tuo, kas sukaupta, išbandyta praktiniame darbe. Veiklą stebėjo ir aptarė Šiaulių r. švietimo ir sporto skyriaus vyr. specialistė V. Lipskienė, buvusi viena pirmųjų Kuršėnų lopšelio-darželio „Nykštukas“ montessoriukių.

Mokytis vieniems iš kitų, keistis idėjomis bei jas taikyti savo darbe yra vienas iš kvalifikacijos kėlimo būdų.