Naujienos

Švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinį ir / ar priešmokyklinį ugdymą, užtikrinti, kad nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2020 m. kovo 27 d. įstaigose veiktų budinti grupė, kurios paskirtis – užtikrinti vaikų priežiūrą išimtiniais atvejais, kai tėvai negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose.

Vietovėse, kuriose ikimokyklinis ir / ar priešmokyklinis ugdymas vykdomas keliose įstaigose, budinti grupė veiks:

  • Kuršėnų mieste – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelyje-darželyje „Nykštukas“.
  • Kairių miestelyje – Šiaulių r. Kairių lopšelyje-darželyje „Spindulėlis“.
  • Ginkūnų gyvenvietėje – Šiaulių r. Ginkūnų Sofijos ir Vladimiro Zubovų mokykloje.
  • Kitose vietovėse pagal poreikį.

 

 

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO IR VAIKŲ PRIEŽIŪROS PROCESO STABDYMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINĮ IR / AR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ BEI NEFORMALŲJĮ IR FORMALŲJĮ VAIKŲ ŠVIETIMĄ PAPILDANTĮ UGDYMĄ

Parsisiųsti MS Word formatu