Naujienos

Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio “Nykštukas” ugdytiniai vis dažniau įsitraukia į veiklas, paremtas STEAM ugdymo metodu. STEAM, tai integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą, kreipiantis vaikų gebėjimų ugdymas, gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.
“Lašiukų” grupės vaikai, kartu su auklėtoja Indre, pasinėrę ne tik į kūrybinius ieškojimus, bet ir į eksperimentus, tyrinėjimus ir bandymus. Pasinaudoję gausiai iškritusiu sniegu mažieji “Lašiukai” sulipdė didžiulį sniego vulkaną, iš kurio tryško pati tikriausia lava (norint pasigaminti namuose, jums prireiks: acto, sodos ir dažų – soda beriama į kraterį, o iš acto ir dažų padaromas skystis, kurį reikia supilti į kraterį).
Tuo tarpu ankstyvojo amžiaus “Drugelių” grupės vaikai, kartu su auklėtoja Živile, grupėje įgyvendina projektą “Aš – mažasis STEAM’ukas”. Projekto tikslas – skatinti vaikus tyrinėti, eksperimentuoti, kurti, skaičiuoti, bandyti, stebėti ir atrasti.
Plėtojant STEAM ugdymo metodą, vienas svarbiausių tikslų – skatinti vaikų norą tyrinėti ir augti pažinimo srityje, ugdyti jų kritinį mąstymą. Kaip pritaikyti turimas žinias, tyrinėjimus ir įgūdžius sprendžiant problemas. Kreipiant dėmesį į naujoves, populiarinant ir aktyvinant STEAM įstaigoje, dėmesys skiriamas mokytojų kompetencijų, reikalingų STEAM ugdymui, plėtojimui, gerosios patirties sklaidai ir bendradarbiavimui su STEAM sritį pasirinkusiomis ugdymo įstaigomis.