Naujienos

Kaip svarbu pažinti, mylėti, suprasti ir vertinti savo šalį, kraštą, gimtą miestą… Nežinia, kur vaikai gyvens, kai bus suaugę, bet miestas, kuriame gimstama ir augama, visada išlieka svarbiausias ir mieliausias širdelei…
“Riešutėlių” grupės montessoriukai šią savaitę savo veiklas skyrė Kuršėnams. Kartu su auklėtojomis, Virginija ir Loreta, vaikai tyrinėjo Lietuvos žemėlapį ieškodami Kuršėnų miesto, tyrinėjo kelius, kurie veda į Kuršėnus, piešė Kuršėnų herbą, lipdė puodus ir net sukūrė mini Kuršėnų miestelį savo grupėje! Galybę darbelių ir užduotėlių atliko mažieji montessoriukai siekdami įprasminti meilę ir pagarbą savo gimtam kraštui.