Naujienos

Tai uždaryk mane, Tėvyne, savyje,
Kaip giesmę gerklėje mirtis uždaro,
Taip kaip uždaro vakarą naktis,
O tu man atsakai: “Aš tavo laisvė”…
Laisvė – didžiausia kiekvieno žmogaus ir kiekvienos tautos vertybė. Deja, ji neretai pareikalauja aukų. Kartais labai didelių… Būtent apie aukas dėl Lietuvos laisvės šiandien kalbėjo mažieji nykštukiečiai. Ištisą dieną Kuršėnų lopšelyje-darželyje “Nykštukas” grupėse vyko veiklos laisvės gynėjų dienai atminti, įprasminti ir suprasti.
Kasmetinis sausio 13-sios paminėjimas leidžia mažiesiems artimiau susipažinti su Lietuvos istorijos įvykiais, o kitiems bendruomenės nariams prisiminti šį įvykį kaip reikšmingą visai tautai.
Mokomės žinoti… Mokomės suprasti… …ir prisiminti, kodėl esame laisvi.