Naujienos

ĮSTAIGOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDĖTIS

 

Komandai vadovauja įstaigos direktorė NATALJA STARAŽINSKIENĖ.

Krizių valdymo komandos vadovo pavaduotoja – direktoriaus pavaduotoja ugdymui DOVILĖ DUBINSKIENĖ.

Krizių valdymo komandos nariai:

VIKTORIJA DUMSKIENĖ, logopedė, atsakinga už komunikaciją;

IRMA KUPSTIENĖ, mokytoja, dirbanti pagal ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo programą, atsakinga už saugumo priemonių organizavimą;

MARIJA GĖDRIMIENĖ, logopedė, atsakinga už psichologinės pagalbos organizavimą ir (ar) teikimą;

GENUTĖ KRIŠČIŪNIENĖ, dietistė, atsakinga už pirmos pagalbos organizavimą.

PAGALBOS NUORODOS:

PSICHOLOGINĖS PAGALBOS GALIMYBĖS VAIKAMS IR TĖVAMS

KRIZIŲ ĮVEIKIMO CENTRAS

PARAMOS VAIKAMS CENTRAS

SAUGAUS VAIKO CENTRAS