Naujienos

Šie metai paskelbti Žemaitijos metais. Tad šia proga Šiaulių r. Kuršėnų Vytauto Vitkausko bibliotekos vaikų literatūros skyriuje buvo organizuojama paroda „Prie senelių prisiglaudus“. Parodoje savo piešinius pristatė Šiaulių rajono ikimokyklinių įstaigų vaikai.

Parodos atidarymo metu mūsų lopšelio-darželio M. Montessori metodo ugdytiniai iš „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ dainavo daineles, deklamavo eilėraštukus bei žaidė liaudies žaidimus.

Paskui bibliotekininkės pristatė naujai sukurtas žaidimų erdves vaikams,  supažindino su naujovėmis bei priminė elgesio bibliotekoje taisykles. Visi kartu vartėme ir skaitėme knygeles bei džiaugėmės nuoširdžiu bendravimu.

Nepamirškime, kad pasaulio pažinimui knygos yra būtinos.

Auklėtoja metodininkė Eugenija Jurkienė