Naujienos

Vos tik pasibaigus Europos Judumo savaitei, Kuršėnų lopšelyje-darželyje nudundėjo Solidarumo bėgimas.
Solidarumo bėgimas yra organizacijos „Gelbėkit vaikus“ rengiamas projektas, kurio metu, subūrus vaikus bendrai sportinei veiklai, skatinamas solidarumas tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos bei įvairaus amžiaus moksleivių.
Pagrindiniai Solidarumo bėgimo dalyviai yra vaikai – Solidarumo bėgimo dieną jie bėgo Solidarumo kilometrus, o jų pastangų dėka surinkta parama vaikų dienos centrus lankantiems vaikams bei berniukams ir mergaitėms augantiems Ukrainoje, išsiųsti jau šiandien ir juos pasieks artimiausiu metu.
Tariame DIDELĮ AČIŪ visiems prisidėjusiems! Šiemet suaukota siekia 371,50 Eur.