Warning: Creating default object from empty value in /home/kursenunykstu/domains/kursenunykstukas.lt/public_html/wp-content/plugins/ninzio-framework/libs/redux/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
2021 M. PROJEKTAI – Šiaulių r. Kuršėnų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Naujienos

 1. eTwinning nacionalinis STEAM projektas „KURIU LIETUVAI“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų „Lašiukų“ grupėje. Projekto tikslas – ugdyti vaikų tautinę ir pilietinę savimonę bei siekti, kad vaikai laisvai, kūrybiškai, išradingai švęstų Lietuvos istorines datas. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir “Lašiukų” grupės vaikai.
 2. Tarptautinis ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų etninis projektas „VERBŲ RIŠU ROZU SU ŠEIMU“. Projekto tikslas – puoselėti verbų rišimo tradicijas ir papročius, perteikti etnines tautos vertybes ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigose, jų tęstinumą atskleidžiant per meninę-kūrybinę raišką. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir “Lašiukų” grupės vaikai bei jų tėveliai.
 3. Ilgalaikis eTwinning projektas „AUGU SU PASAKA“. Projekto tikslas – vaikų kūrybiškumo ugdymas ir glaudžių santykių su tėvais ir pedagogais kūrimas. Tobulinamos kompetencijos – komunikavimo kompetencija, meninė kompetencija ir socialinė kompetencija. Projektas leis atrasti pasakos teigiamas savybes ugdant vaikų socialinius įgūdžius, stiprinant emocijų valdymą, skatins kūrybiškai įvertinti pasakos personažus, jų pateikimą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė ir “Lašiukų” grupės vaikai.
 4. Trumpalaikis „Lašiukų“ grupės projektas „LAIMINGAS VANDUO – MANO DRAUGAS“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Projekto tikslas – ugdyti ekologinį sąmoningumą ir pilietiškumą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Indrė Dainutė, vyr. mokytoja Audronė Milaknienė.
 5. Tęstinis, prevencinis, kūrybinis, tarptautinis tėvų ir pedagogų projektas “VAIKO KELIAS Į GRAŽIĄ KALBĄ. LAIMINGAS VAIKAS”. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse. Projekto tikslas – padėti vaikams (2-3 metų) pasiruošti ateičiai, gyvenimui (tai graži kalba, gera sveikata, pozityvi asmenybė). Projekto vykdytojai: logopedės Viktorija Dumskienė ir Marija Gėdrimienė, meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė, pedagogės Jurgita Danielaitienė, Ilona Maksevičienė, Audronė Milaknienė, Janina Rugienienė, Živilė Stonkutė ir Neringa Purlionienė.
 6. Respublikinis skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas “MAŽAIS ŽINGSNELIAIS Į KALBOS PASAULĮ”. Projekto tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Mažais žingsneliais į kalbos pasaulį“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gramatinės kalbos sandaros formavimui bei tobulinimui panaudojant internetinius įrankius. Projekto vykdytoja: logopedė Viktorija Dumskienė.
 7. Ilgalaikis, tarptautinis eTwinning projektas “WE ONLY HAVE ONE WORLD” (“Tik vienas mūsų pasaulis”). Projektas įgyvendinamas su vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus. Projekto vykdytoja:  logopedė Viktorija Dumskienė.
 8. Respublikinis, kūrybinis skaitmeninių mokymo priemonių kūrimo projektas “RAIDŽIŲ IR GARSŲ PASAULYJE”. Projekto tikslas – sudaryti skaitmeninių mokymo priemonių katalogą „Raidės ir garsai“, skirtą 4–7 metų amžiaus vaikų garsinės analizės ir sintezės įgūdžiams formuoti, panaudojant internetinius įrankius. Projekto vykdytoja: logopedė Viktorija Dumskienė.
 9. Ilgalaikis, tarptautinis eTwinning projektas “MATIGIN DOGASI” (“Matematikos prigimtis”). Projektas įgyvendinamas su priešmokyklinio amžiaus vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus. Projekto tikslas – per patyrimines veiklas ugdytis matematinius įgūdžius. Projekto vykdytoja: logopedė Viktorija Dumskienė.
 10. Ilgalaikis, tarptautinis eTwinning projektas “LAND IS OUR HOME” (“Žemė mūsų namai”). Projektas įgyvendinamas su vaikais, lankančiais logopedinius užsiėmimus; ankstyvojo amžiaus “Burbuliukų” grupės vaikais; ikimokyklinio amžiaus “Ežiukų” grupės vaikais; priešmokyklinio amžiaus “Pelėdžiukų” grupės vaikais. Projekto tikslas – mokyti vaikus ekologinės kultūros pradmenų, formuojant teisingą požiūrį į save, aplinką, gamtą. Projekto vykdytojai:  logopedė Viktorija Dumskienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė; priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 11. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto ir respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos respublikinis, ilgalaikis projektas „LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS“. Projektas įgyvendinamas su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais. Projekto tikslas – didinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą, tenkinant prigimtinį judėjimo poreikį ir skatinti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų tarpusavio bendravimą ir bendradarbiavimą, profesinę paramą ir pagalbą, ugdant sveikus ir fiziškai aktyvius vaikus. Projekto vykdytojai: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė ir olimpinio judėjimo ir sveikatingumo komanda.
 12. Ilgalaikis sveikos gyvensenos ugdymo projektas „SVEIKATIADA“. Projektas įgyvendinamas su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, pedagogais, administracijos darbuotojais ir tėvais. Projekto tikslas – suteikti vaikams žinių ir praktinių įgūdžių apie sveikatą, mitybą ir fizinį aktyvumą. Projekto vykdytoja: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė.
 13. Lietuvos masinio futbolo asociacijos ilgalaikis projektas „FUTBOLIUKAS“. Projektas įgyvendinamas su ikimokyklinio amžiaus vaikais. Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus. Projekto vykdytojai: neformaliojo ugdymo mokytoja Juventa Katkutė ir ir  olimpinio judėjimo ir sveikatingumo komanda.
 14. Tęstinis loginio  mąstymo edukacinis projektas „ŠIMTMEČIO VAIKAI 2021“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų “Pelėdžiukų” grupėje. Projekto tikslas – skatinti respublikos darželius įsitraukti į žaidimus, kurie lavintų vaikų loginį mąstymą. Projekto vykdytojai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 15. Ilgalaikis, tarptautinis  švietimo įstaigų bendruomenių emocinės raiškos ir jausmų projektas „ŠYPSENA – KELIAS Į DRAUGYSTĘ“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų “Pelėdžiukų” grupėje. Projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir užsienio šalių švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant plėtoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų emocinį suvokimą dalinantis įspūdžiais, gerąja patirtimi. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė.
 16. Trumpalaikis „Pelėdžiukų“ grupės projektas „VABALAI MŪSŲ APLINKOJE“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Projekto tikslas – susipažindinti vaikus su vabzdžių ir vabalų įvairove, jų funkcijomis ekosistemoje. Projekto vykdytojai: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 17. eTwinning tarptautinis projektas „APIE KĄ TYLI MEDŽIAI“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinėje „Pelėdžiukų“ grupėje. Projekto tikslas – formuoti vaikų ekologinę kultūrą, eksperimentuojant, stebint, atrandant, kuriant, fiksuojant. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Daiva Navickienė ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 18. Ilgalaikis, prevencinis, kūrybinis tėvų ir pedagogų projektas ,,VIENKARTINIŲ DAIKTŲ DAUGKARTINIS PANAUDOJIMAS“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų “Ežiukų” grupėje. Projekto tikslas – atsakingai vartoti  ir tikslingai  panaudoti vienkartinius indus, įvairius daiktus. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Minkuvienė  ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 19. eTwinning tarptautinis ilgalaikis projektas ,,SKAIČIAI MATEMATIKOS ŠALYJE“. Projektas įgyvendinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ,,Ežiukų“ grupėje. Projekto tikslas –  supažindinti su skaičiais , spalvomis, skaičiavimo ir  matavimo kompetencijai ugdyti, naudojant įvairius būdus ir metodus. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Minkuvienė  ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 20. eTwinning tarptautinis ilgalaikis projektas ,,ŽEMĖ MŪSŲ RANKOSE“.  Projektas įgyvendinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ,,Ežiukų“ grupėje. Projekto tikslas –  suteikti žinių ir praktinių įgūdžių apie antrinių žaliavų rūšiavimą, jų panaudojimą, ekologiją. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Minkuvienė  ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 21. eTwinning tarptautinis projektas ,,ŽEMĖS DIENA SU STEAM“. Projektas įgyvendinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų ,,Ežiukų“ grupėje. Projekto tikslas – išreikšti pagarbą žemei, rūpestį mus supančiai aplinkai, dalintis savo patirtimis ir idėjomis. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Minkuvienė  ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 22. Trumpalaikis ,,Ežiukų“ grupės projektas ,,AŠ SVARBUS SAVO ŠEIMOJE“. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų grupėje. Projekto tikslas  – įtraukti tėvelius, senelius  dalyvauti projekte, fotografuoti ir filmuoti šeimos narius, skatinti bendradarbiauti. Projekto vykdytojos: ikimokyklinio ugdymo mokytoja Jolanta Minkuvienė  ir priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 23. eTwinning tarptautinis projektas „STEAM UGDYMAS IR JO TAIKYMAS IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ KASDIENINĖJE VEIKLOJE“. Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ grupėse. Projekto tikslas – stiprinti ugdytinių domėjimąsi gamtos mokslais, informacinėmis technologijomis, inžinerija bei matematika, ugdyti jų pažinimo, meninę, socialinę kompetencijas. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Loreta Mickevičienė.
 24. eTwinning pilietiškumo ir kūrybiškumo ugdymo projektas ,,ŠVĘSKIME LIETUVĄ” Projektas įgyvendinamas M. Montessori metodo ugdymo „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ grupėse. Projekto tikslas – stiprinti ugdytinių tautinio tapatumo, bendrumo su aplinka jausmą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Virginija Sutkienė, Eugenija Jurkienė.
 25. Ilgalaikis M. Montessori metodo ugdymo grupių „Spindulėlių“ ir „Riešutėlių“ projektas „MONTESSORIUKŲ STEAM IŠŠŪKIAI“. Projekto tikslas – plėtoti vaikų supratimą apie aplinkinį pasaulį, sudarant galimybes tyrinėti, eksperimentuoti, kurti ir patirti pažinimo džiaugsmą. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Loreta Mickevičienė, Virginija Sutkienė, Eugenija Jurkienė.
 26. Ilgalaikis, tarptautinis projektas „ŠOKU AŠ, ŠOKI TU, ŠOKAME VISI KARTU!“ Projektas įgyvendinamas priešmokyklinėje “Pelėdžiukų” grupėje. Projekto tikslas – supažindinti vaikus su įvairiais šokių stiliais, skatinti ugdymo įstaigas propaguoti šokį ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų tarpe, kaip saviraiškos ir bendravimo priemonę. Projekto vykdytoja: vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.
 27. Ilgalaikis respublikinis projektas ,,MAŽŲJŲ MUZIKA KITAIP“. Projekto tikslas –  skatinti meninio ugdymo (muzikos) mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą, organizuojant vaikams patrauklų ugdymo procesą, ieškant alternatyvių, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų. Projekto vykdytoja: vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.
 28. Ilgalaikis edukacinis – kūrybinis projektas „MUZIKA IR JUDESYS“. Projektas įgyvendinamas priešmokyklinėje “Pelėdžiukų” grupėje. Projekto tikslas: skatinti meninio ugdymo (muzikos) mokytojų, priešmokyklinio ugdymo mokytojų saviraišką, bendradarbiavimą ir patirties sklaidą, organizuojant vaikams patrauklų  aktyvaus muzikos klausymosi ugdymo procesą, ieškant alternatyvių, inovatyvių ugdymo būdų ir metodų. Projekto vykdytoja: vyr. meninio ugdymo mokytoja Odeta Stučinskienė.
 29. Ilgalaikis, respublikinis STEAM projektas “MAŽIEJI MOKSLININKAI”. Projektas įgyvendinamas ikimokyklinio amžiaus vaikų ,,Ežiukų“ grupėje. Projekto tikslas: atlikti bandymus, eksperimentus pasitelkiant buityje naudojamas priemones. Patrauklia ir žaisminga forma kartu su vaikais susipažinti su mokslo pasauliu. Projekto vykdytoja: priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Irma Kupstienė.
 30. Trumpalaikis „Burbuliukų“ grupės projektas „PIEŠIAM RANKOM IR PIRŠTUKAIS“. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų “Burbuliukų” grupėje. Projekto tikslas: lavinti vaikų sensorinius ir jutiminius pojūčius. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Milaknienė.
 31. Trumpalaikis „Burbuliukų“ grupės projektas „MAŽOM PĖDUTĖM PO ŠARIĄ ŽEMĘ“. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų “Burbuliukų” grupėje. Projekto tikslas: skatinti vaikus ir pedagogus puoselėti gamtą, jos išteklius. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja  Audronė Milaknienė.
 32. Trumpalaikis „Burbuliukų“ grupės projektas „MAŽŲJŲ VELYKOS“. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų “Burbuliukų” grupėje. Projekto tikslas: įtraukti ankstyvojo amžiaus ugdytinius, jų šeimos narius, IU mokytojus į aktyvų kūrybinį procesą, dalintis įspūdžiais, gerąją patirtimi. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Milaknienė.
 33. Ilgalaikis „ Burbuliukų“ grupės projektas „KOKS MAN SVARBUS VANDENS LAŠELIS“. Projektas įgyvendinamas ankstyvojo amžiaus vaikų “Burbuliukų” grupėje. Projekto tikslas: susipažinti su lašelio kelione, vandens reikšme, bei jo savybėmis. Projekto vykdytojai: ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo mokytoja Jurgita Danielaitienė ir ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja Audronė Milaknienė.
 34. Respublikinis, trumpalaikis ikimokyklinių įstaigų inžinerinių-kūrybinių dirbtuvių projektas ,,LAISVĖS SKRYDIS“. Projektas įgyvendinamas ,,Bitučių“ grupėje. Projektas skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimui STEAM veiklose. Projekto vykdytoja:  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Neringa Purlionienė.
 35. Respublikinis, trumpalaikis ikimokyklinio amžiaus ugdytinių, tėvų ir mokytojų virtualus ekologinis kūrybinis projektas ,,GIMĘ ANTRAM GYVENIMUI“. Projektas įgyvendinamas ,,Bitučių“ grupėje. Projekto tikslas: supažindinti vaikus su gamtos užterštumo problema, kuriant daiktus iš antrinių žaliavų. Projekto vykdytoja:  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Neringa Purlionienė.
 36. Respublikinis, trumpalaikis kūrybinis projektas ,,OBUOLIUKAI OBUOLIAI“. Projektas įgyvendinamas “Ežiukų” grupėje. Projekto tikslas: ugdyti kūrybinius bei vizualinius motorinius vaikų gebėjimus. Projekto vykdytoja:  ikimokyklinio ugdymo pedagogė Neringa Purlionienė.
 37. Ilgalaikis, tarptautinis eTwinning projektas “HOW DO I LOOK FORWARD TO CHRISTMAS?” (“Kaip aš laukiu Kalėdų?”). Projektas įgyvendinamas su įstaigą lankančiais vaikais. Projekto tikslas – atkreipiant dėmesį į klimato kaitos klausimus, perteklinį vartojimą ir galvojant apie gamtos saugojimą, vykdyti pasiruošimą Kalėdoms. Projekto vykdytojai: įstaigos pedagogai.
 38. Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistų (logopedų) vaikų tarties mokymo virtualus projektas “GARSŲ S, Š UŽDUOČIŲ KRAITELĖ”. Projekto tikslas – lavinti vaikų artikuliacinį aparatą siekiant pagerinti taisyklingo ir aiškaus kalbėjimo įgūdžius. Projekto vykdytoja:  logopedė Viktorija Dumskienė.